Do Efezjan

Krótsze

Dłuższe

Syryjski

1:3

Tak więc w imię Boże powitałem całą waszą wspólnotę w osobie Onesimosa, męża niewypowiedzianej dobroci, waszego biskupa według ciała. Pragnę, abyście kochali go w Jezusie Chrystusie i abyście wszyscy byli mu podobni. Błogosławiony ten, który znalazłszy was godnych, dał wam łaskę posiadania takiego biskupa.

Tak więc w imię Boże powitałem całą waszą wspólnotę w osobie Onesimosa, męża niewypowiedzianej dobroci, waszego biskupa według ciała. Pragnę, abyście kochali go w Jezusie Chrystusie i abyście wszyscy byli mu podobni. Błogosławiony ten, który znalazłszy was godnych, dał wam łaskę posiadania takiego biskupa.

-

2:2

Abyście zjednoczeni w jednym posłuszeństwie, poddani biskupowi, i prezbiterom, we wszystkim byli uświęceni

Abyście zjednoczeni w jednym posłuszeństwie, poddani biskupowi, i prezbiterom, we wszystkim byli uświęceni.

-

4:1

Należy zatem, abyście postępowali zgodnie z myślą biskupa, co też czynicie. Wasi bowiem prezbiterzy, słusznie szanowani i godni Boga, tak są zestrojeni z biskupem, jak struny z cytrą

Należy zatem, abyście postępowali zgodnie z myślą biskupa, co też czynicie. Wasi bowiem prezbiterzy, słusznie szanowani i godni Boga, tak są zestrojeni z biskupem, jak struny z cytrą.

-

5:3

Starajmy się zatem nie przeciwstawiać się biskupowi, abyśmy byli poddani Bogu.

Starajmy się zatem nie przeciwstawiać się biskupowi, abyśmy byli poddani Bogu.

-

6:1

Jest więc rzeczą jasną, że na biskupa musimy patrzeć jak na samego Pana.

Jest więc rzeczą jasną, że na biskupa musimy patrzeć jak na samego Pana.

-

20:2

-

Aby słuchać biskupa i prezbiteriom w nienaruszonym posłuszeństwie,

-

W Magnezji 6:1

Starajcie się wszystko czynić w zgodzie Bożej pod kierunkiem biskupa, który zastępuje wam Boga, prezbiterzy zastępujących radę Apostołów

Starajcie się wszystko czynić w zgodzie Bożej pod kierunkiem biskupa, który zastępuje wam Boga, prezbiterzy zastępujących radę Apostołów

-

W Tralleis 1:1

Polibiusz, wasz biskup

Polibiusz, wasz biskup

-

2:1-2

Kiedy bowiem jesteście posłuszni waszemu biskupowi jak samemu Jezusowi Chrystusowi...nie robili niż bez waszego biskupa, lecz abyście byli posłuszni także i prezbiteriom niby apostołom,

Kiedy bowiem jesteście posłuszni waszemu biskupowi jak samemu Jezusowi Chrystusowi...nie robili niż bez waszego biskupa, lecz abyście byli posłuszni także i prezbiteriom niby apostołom,

-

3:1

Podobnie niechaj wszyscy szanują diakonów jak samego Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i prezbiterzy jak Radę Boga i Zgromadzenie Apostołów: bez nich nie można mówić o Kościele.

Podobnie niechaj wszyscy szanują diakonów jak samego Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i prezbiterzy jak Radę Boga i Zgromadzenie Apostołów: bez nich nie można mówić o Kościele.

-

7:1-2

-

Bo czym jest biskup jak nie tym, który bardziej niż inni posiada wszystkie moce i autorytet tak wielki, jak jest to możliwe dla człowieka, który zgodnie ze swoimi zdolnościami został naśladowcą Chrystusa Boga? I czym jest prezbiterium jak nie poświęconym zgromadzeniem, doradcami i asesorami biskupa? A czym są diakoni jak nie naśladowcami anielskich mocy

-

W Rzymie 2:2

Bóg raczył powołać do siebie biskupa Syrii i dlatego wezwał go ze wschodu na zachód.

Bóg raczył powołać do siebie biskupa Syrii i dlatego wezwał go ze wschodu na zachód.

-

W Filadelfii 4:1

Jedno bowiem jest Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa i jeden kielich, by nas zjednoczyć z Krwią Jego, jeden ołtarz, jak też jeden biskup razem z prezbiteriami i diakonami, współsługami moimi.

Jedno bowiem jest Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa i jeden kielich, by nas zjednoczyć z Krwią Jego, jeden ołtarz, jak też jeden biskup razem z prezbiteriami i diakonami, współsługami moimi.

-

4:1

-

Niech prezbiterowie i diakoni, i reszta kleru, wraz z innymi ludźmi i żołnierzami, i naczelnikami. i sam Cezar będą poddanymi biskupa.

-

W Smyrnie 8:1

Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi prezbiterianami, jak za Apostołami. A diakonów poważajcie jak przykazania Boże. Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. 

Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi prezbiterianami, jak za Apostołami. A diakonów poważajcie jak przykazania Boże. Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. 

-

8:2

Gdzie pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota tak, jak gdzie jest Jezus Chrystus, tam i Kościół powszechny. Nie wolno bez biskupa ani chrzcić, ani sprawować agapy, lecz co on zatwierdzi, to i dla Boga będzie miłe. W ten sposób wszystko, co czynicie, będzie pewne i ważne.

Gdzie pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota tak, jak gdzie jest Jezus Chrystus, tam i Kościół powszechny. Nie wolno bez biskupa ani chrzcić, ani sprawować agapy, lecz co on zatwierdzi, to i dla Boga będzie miłe. W ten sposób wszystko, co czynicie, będzie pewne i ważne.

-

9:1

Jest rzeczą rozsądną myśleć na przyszłość trzeźwiej i dopóki jeszcze mamy czas, nawrócić się do Boga. Dobrze jest Boga i biskupa poważać. Ten, kto czci biskupa, uczczony jest przez Boga. Ten, kto czyni coś w tajemnicy przed biskupem, służy diabłu.

Jest rzeczą rozsądną myśleć na przyszłość trzeźwiej i dopóki jeszcze mamy czas, nawrócić się do Boga. Dobrze jest Boga i biskupa poważać. Ten, kto czci biskupa, uczczony jest przez Boga. Ten, kto czyni coś w tajemnicy przed biskupem, służy diabłu.

 

Do Polikarpa 5

Godzi się zaś, aby mężczyźni, którzy się żenią i kobiety, które wychodzą za mąż, łączyli się z zgodą biskupa, aby małżeństwo było zawierane zgodnie z myślą Bożą, a nie zgodnie z pożądliwościami.

Godzi się zaś, aby mężczyźni, którzy się żenią i kobiety, które wychodzą za mąż, łączyli się z zgodą biskupa, aby małżeństwo było zawierane zgodnie z myślą Bożą, a nie zgodnie z pożądliwościami.

Tak jak poprzedni