Justyn Męczennik  (95/105 - 166)

i Ireneusz  (115/125 – ok. 202)

 

„Justyn Męczennik zajmuje centralne miejsce w historii myśli chrześcijańskiej w II wieku.” [1]

 

Wstęp do ich czasów – porównanie tych dwóch nauczycieli

 

a. Wstęp – Wyzwania dla ich wiary

(I) Gnostycyzm (II) Judaizm

(III) Prześladowanie

 

 

 

b. Porównanie (I) Wczesne życie

(II) Nastawienie do filozofii

(III) Definicja „Kościoła” – dla Justyna- organizm, dla Ireneusza- organizacja

 

95/105 – 166: Justyn - jego życie - „Uważany jest za najbardziej znaczącego apologetę II w.”[2] – „Justyn jest pierwszym wśród Ojców, który może się nazywać zarówno uczonym teologiem jak i chrześcijańskim myślicielem.”[3]

 

a. 135: Efez

b. Od roku ok. 138: W Rzymie

c. Ok. 139 – 144: Kontrowersje z Marcjonem (Marcjon był w Rzymie od roku 140-155)

 

 

 

d. Kontrowersje z gnostykami

e. Ok. 166: Męczeństwo Justyna – Zob. Męczennictwo itp.

 

 

3a.  Justyn – pisma

 

a. Ok. 147-55: Pierwsza Apologia

b. 155 -160: Dialog z Żydem Tryfonem – Obrona Chrześcijaństwa używając dowodów od czasów Mojżesza i proroków: sprzeciw Żydów[4]

c. 161: Druga Apologia: Dodatek albo podsumowanie pierwszej apologii

 

 - „W swoich apologiach mówi tak, jak filozof do filozofów; w Dialogu, mówi tak, jak wierzący w Starym Testamencie syn Abrahama.”[5]

 

 

 

d. Mowy do Greków

e. Przeciwko wszystkim herezjom (zaginiony)

f. Przeciwko Marcjonowi (zaginiony)

 

 

 

g. Psałterz (zaginiony) – Zob. Euz.

h. O Duszy (zaginiony) – Zob. Euz.

i. Pseudo Pisma

 

3b. Justyn - doktryna

 

a. Obrona filozofii

b. Doktryna: (I) „Chrześcijanie przed chrześcijaństwem” – Apol. I. XLVI; Apol.  II. XIII (II) Ziarno Prawdy wśród wszystkich ludzi – Apol. I: 44

c. Jego chrystologia – subordynacjonizm - Apol.  I: 6 – „Wyznaczenie niższej pozycji Synowi Bożemu w stosunku do Boga Ojca.”[6]

 

 

 

d. Eschatologia - milenia

 

 

 

4.    115/125 – ok. 202: Ireneusz - jego życie – „Najbardziej znaczący teolog II w.”[7]

 

a. Do roku 178

b. Od roku 178: Jako biskup w Lyonie

c. Ok. 190: Kontrowersje z Wiktorem I (ok. 190-202), biskupem w Rzymie

 

 

 

d. 202 - ?:Męczeństwo Ireneusza

 

 

 

5.   Ireneusz – doktryna

 

a. Odnośnie MariiMaria jest „Orędowniczką Ewy” i „Przyczyną Zbawienia” (Adv. Hae. 3:22,4 i 5:19, 1)

b. Ireneusz i Kanon – nigdy nie cytowali listu Jakuba, II Piotra i III Jana np. Adv. Hae. (3:11,8), mówi o czterokształtnej Ewangelii

c: Chrystologia: (I) Syn zawsze współistnieje z Ojcem – Apol.  II: 30,9 & 25,3 (II) Logos jest od wieczności Bogiem, tak jak Ojciec[8]

 

5b. Ireneusz – pisma – „Przez Ireneusza kształt teologii chrześcijańskiej nabrał stałości i spójności.”[9]

 

 

a. Ok. 180-185: Zdemaskowanie i Zbicie Fałszywej Wiedzy: „Najważniejsze dzieło polemiczne drugiego wieku”[10] – „Najważniejsze źródło informacji o teologicznych i świeckich historii w II w.”[11]

b. Listy lub Fragmenty – Zob. Euz. HE 5:20

 

 

 

c. Dowód prawdziwości nauki apostolskiej

 

 

 

6. Tacjon (Ok. 110 - 172)

 

a. Diatessaron – Harmonia Ewangelii

b. Po 165: Mowa Przeciw Grekom – „Rozprawa ta nie tyle jest apologią chrześcijaństwa, co raczej pismem propagandowym adresowanym do wykształconych, w którym usprawiedliwia odwrócenie się od filozofii greckiej i zwrócenie się do ‘barbarzyńskiej filozofii” [12]

 

 

7. Marcjon (Zm. ok.160) – „Marcjon był najbardziej szczerym, najbardziej praktycznym i najbardziej niebezpiecznym wśród gnostyków.”[13]

 

 

 

 

 

 


Tertulian

(Quintus Septimus Florens Tertulianus)

 

Ojciec łacińskiej teologii” (Ok. 150/160 – ok. 220)

 

Tertulian jest najoryginalniejszym, a do Augustyna również największym indywidualistą pośród wszystkich łacińskich pisarzy kościelnych” [14]

 

Wstęp do greckiej i łacińskiej szkoły teologii

 

a. Pierwszeństwo szkoły greckiej

b. Różnice w odniesieniu do filozofii – Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom, VII, Apol. 46: 18 – „Gdzie jest podobieństwo między chrześcijaninem i filozofem? Między uczniem Grecji i uczniem nieba?”

 

 

 

(I) Mistyczne/Praktyczne

(II) Spekulacja/Administracja

(III) Wolne myślenie/Autorytet Kościoła

 

 

Jego życie - do czasu jego nawrócenia (Ok. roku 180)

 

a.  Źródła informacji o jego życiu – Euz. H.E. 2:2; Hieronim Życie wybitnych ludzi (V. III)

b. Jako Prawnik

c. Jest możliwe, że nawrócił się z powodu męczenników

 

 

 

 

 

195-199: Jego życie – Pobyt w Rzymie

 

a. Kościół w Rzymie - Jako nauczyciel i prezbiter

(I) Stosunki z Rzymem: Odrzucił proroctwo i ukrzyżował Ojca” Prze. Prax. C. 1

(II) Patrypasjanizm lub Sabelianizm -

 

 

 

 

 

 

Ok. 155: Montanizm – „Ruch przebudzeniowy, entuzjastyczny i apokaliptyczny”[15]

 

a. Początek ruchu

b. Liderzy – Montanus, Pryscylla, Maxamilla

c. Doktryna: (I) Proroctwo i języki (II) The Parakleta (III) Królestwo

d. Dalsza historia

 

 

 

 

 

Ok. 199 – Ok. 220: Tertulian jako montanista i jego śmierć – najpóźniej w 207 r. zrywa z Kościołem

 

a. Powód, dlaczego Montanizm pociągnął Tertuliana

 

 

b. Świadectwo Augustyna: ”Jego surowe i ponure, niegodzące się na żaden kompromis usposobienie doprowadziło go do montanistów, ale wkrótce staje na czele własnego stronnictwa tertulianistów” - Aug. Haer. 86[16]

 

 

Nauczanie Tertuliana

 

a. Chrzest – Początek doktryny śmiertelnego i nieśmiertelnego grzechu; nie ma zbawienie, jeśli człowiek popełni poważny grzech po chrzcie

b. Modlitwa za/do zmarłych – rocznica męczenników

c. Pokuta – pierwszy, który mówi na ten temat – pokuta pokazywana przez zewnętrzne uczynki

 

 

 

d. Celibat – wzrost tej doktryny w nauczaniu Tertuliana: a. Chwała małżeństwa b. Potępienie drugiego małżeństwa c. Niepochwalanie małżeństwa

e. Zbawienie i chrzest

 

f. Koncepcja religijnej wolności – Ad. Scap. 2, Apol. 14

 

 

Pisma[17] - „Tertulian był najbardziej płodnym pisarzem łacińskim z czasów przedkonstantyńskich[18]

 

a. Apologetyk - „Wielka Apologetyka jest postrzegana jako największe dzieło wczesnochrześcijańskich apologetyków”[19]

b. Kontrowersyjny

c. Moralny

d. Styl pism: „Jego styl jest zwięzły, treściwy, stąd często niejasny. Wincenty z Lerynu słusznie mówi o jego stylu: Niemal ile słów, tyle zdań (c. 18)... Jego retoryka wykorzystuje całą gamę patetycznego gniewu, drwiącego dowcipu i adwokackiej elokwencji”[20]

 

 

Podsumowanie - jego wpływ na Kościół i późniejszych pisarzy – Cyprian, doktryna katolicka[1]
                         H Chadwick, The Early Church, 79.

[2]                      B Altaner & A Stuiber, Patrologia 128.

[3]                      P Schaff, History of the Christian Church, II: 715.

[4]                      Schaff, History of the Christian Church, II: 717.

[5]                      Schaff, History of the Christian Church, II: 718.

[6]                      Leksykon pojęć teologicznych I kościelnych, 321.

[7]                      Ks. F Drączkowski, Patrologia, 100.

[8]                      R Seeberg, Textbook of the History of Doctrines, 124.

[9]                      Chadwick, The Early Church, 80.

[10]                    Schaff, History of the Christian Church, II: 51.

[11]                    HV Campenhausen, Fathers of the Greek Church, 18-19.

[12]                    Altaner & Stuiber, Patrologia, 134.

[13]                    Schaff, History of the Christian Church, II: 483.

[14]
                         B Altaner & A Stuiber, Patrologia, 228.

[15]                    H Campenhausen, Fathers of the Latin Church, 29.

[16]                    Altaner & Stuiber, Patrologia, 228.

[17]                    Wiele pism zaginęło – w sumie zachowało się trzydzieści jeden pism.

[18]                    Altaner & Stuiber, Patrologia, 229.

[19]                    Campenhausen, Fathers of the Church, 12.

[20]                    Altaner & Stuiber, Patrologia, 228-29.