Będziemy studiować tylko pierwsze dziesięć lat Anabaptyzmu: 1525 - 1535

 

 

Artykuły Schleitheimskie

 

 

 I         Wstęp i Chrzest

 II        Wydalenie

 III      Łamanie chleba

 

1. Chrzest

2. Wydalenie

3. Łamanie chleba

4. Oddzielenie od obrzydliwości

5. Pastorzy w zborach

6. Miecz

7. Przysięgi

 

 

 

(I) Wstęp i Chrzest Wiary

 

 

Wstęp

 

Te artykuły nie są powszechne, ale są charakterystyczne dla znacznej większości Anabaptystów

 

 

Konferencja w Schleitheim – kontrast pomiędzy “Synodem Męczenników”, a tezami w 1527 w Augsburgu

 

 

Michał Sattler  (1490-1527) – przeor – został spalony

 

 

Kalwin nazywa je w taki sposób: 'Siedem artykułów, do których się każdy Anabaptysta odnosi...i traktuje jak objawienie z nieba'.

 

„Dobrze znane fundamentalne zasady Anabaptyzmu” (Hans Jurgen-Goertz) „The Anabaptists”

 

 

Prawie każde wyznanie wiary jest odbiciem swoich czasów – więc ważne jest, aby zrozumieć jakieś wyzwanie w jego historycznym kontekście

 

 

 (I)                                          Od 1527 niektórzy anabaptyści: a. Zaprzestali prób, aby zmienić społeczeństwo, ale próbowali stworzyć nowe b. Przestali współpracować z reformatorami jako czymś niemożliwym c. Oddzielili się od wojny i buntu d. Trzecia Droga

 

 

 (II)                                         To, co miało miejsce w Zurychu nie było początkiem ruchu, ale kontynuacją ruchu od IV w.

 

 

 (III)                                       Początek chrztu dla niemowląt: a. Nie jest w NT b. Żadnego dowodu tego wydarzenia w I wieku c. Żadna wzmianka w Ojcach Apostolskich d. Tertulian przeciwko e. Sobór w Kartaginie – 253 – Cyprian – zgoda na temat chrztu dla niemowląt f. Za Konstantyna chrzest dla niemowląt stał się obowiązkowy

 

 

 (IV)                                       Donatyści byli pierwszymi anabaptystami – i potem ten ruch CIĄGLE pojawiał się od IV – XVI wieku!

 

 

(V) Trzy chrzty : Duchem Świętym, wodą, ogniem

 

 

Dlaczego chrzest jest na początku tego wyzwania?

 

 

Pierwszy: chrzest


Chrzest powinien być udzielany wszystkim tym, którzy nauczyli się pokuty i poprawili swe życie i którzy wierzą prawdziwie że ich grzechy zostały zgładzone przez Chrystusa, i wszystkim którzy chodzą w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i życzą sobie być z nim pogrzebanymi w śmierci, aby mogli razem z nim być z martwych wzbudzeni i wszystkim tym, którzy mając to na myśli proszą nas o niego [o chrzest], i pragną go dla siebie. Wyklucza to wszelkie chrzty niemowląt, najwyższą i najważniejszą papieską obrzydliwość. W tym macie fundament i świadectwo apostołów, Mt 28, Mk 16, Dz 2,8, 16, 19. Chcemy się tego trzymać w prostocie, jednak pewnie i z przekonaniem.

 

 

 Chrzest powinien być udzielany wszystkim tym, którzy nauczyli się pokuty i poprawili swe życie, i którzy wierzą prawdziwie, i ich grzechy zostały zgładzone przez Chrystusa:

 

 _I)      Przeciwko Lutrowi - tylko wiara

 _II)    Musi być owoc

 

 

i wszystkim którzy chodzą w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, i życzą sobie być z nim pogrzebanymi w śmierci

 

 _I) Chrzest ognia – gotów, aby umrzeć za wiarę

 

 

 

aby mogli razem z nim być z martwych wzbudzeni i wszystkim tym, którzy mając to na myśli proszą nas o niego [o chrzest], i pragną go dla siebie.

 

 

 _I)      Nadzieje zmartwychwstania

 _II)    Szukając duchowego, a nie politycznego królestwa

 

 

 

Wyklucza to wszelkie chrzty niemowląt, najwyższą i najważniejszą papieską obrzydliwość.

 

 _I)      Więc jakie wiek?

 _II)    Dlaczego obrzydliwość?

 

 

 

W tym macie fundament i świadectwo apostołów, Mt 28, Mk 16, Dz 2,8, 16, 19. Chcemy się tego trzymać w prostocie, jednak pewnie i z przekonaniem.

 

 _I) Ważność uzasadnienia wszystkiego w Biblii

 _II)    Ważność NT

 

 

 

 

 

(II) Artykuł Drugi: Wydalanie

 

 

Dlaczego tutaj i dlaczego takie ważne?

 

 _I)       Ważność dyscypliny

 

 _II)     Próba, aby wrócić do zboru NT

 

 _III)   Kalwin  i dyscyplina

 

 _IV)   Dwa rodzaje wydalania

 

Drugi: wydalenie


Zgadzamy się, co do wydalenia, jak następuje: Wydalenie powinno być stosowane wobec wszystkich tych, którzy oddali się Panu, by chodzić w Jego przykazaniach, wobec wszystkich ochrzczonych w ciało Chrystusowe, nazywanych braćmi i siostrami, którzy jednak ześliznęli się w pewnym czasie i wpadli w błąd i grzech, będąc nim bezpowrotnie owładnięci. To samo należy im pokazać dwa razy w tajemnicy a trzeci raz jawnie dyscyplinując albo wydalając zgodnie z przykazaniem Chrystusowym, Mt 18. Ale powinno to dziać się w poddaniu Duchowi (Mt 5) przed łamaniem chleba, abyśmy łamali go i jedli w jednej myśli i jednej miłości, i mogli pić z jednego kielicha.

 

Zgadzamy się, co do wydalenia, jak następuje: Wydalenie powinno być stosowane wobec wszystkich tych, którzy oddali się Panu, by chodzić w Jego przykazaniach, wobec wszystkich ochrzczonych w ciało Chrystusowe, nazywanych braćmi i siostrami

 

 _I)           Członkostwo tylko dla czystych

 _II)  Koncepcja Ciała

 

 

 

którzy jednak ześliznęli się w pewnym czasie i wpadli w błąd i grzech, będąc nim bezpowrotnie owładnięci.

 

 _I)           Czym jest „błąd”?

 _II)          Czym jest Grzech?

 

 

 

To samo należy im pokazać dwa razy w tajemnicy a trzeci raz jawnie dyscyplinując albo wydalając zgodnie z przykazaniem Chrystusowym, Mt 18.

 

 _I)           Procedura

 _II)          Wydalanie przez zbór, a nie przez władze albo przez kapłana

 

 

 

 

Ale powinno to dziać się w poddaniu Duchowi (Mt 5) przed łamaniem chleba, abyśmy łamali go i jedli w jednej myśli i jednej miłości, i mogli pić z jednego kielicha.

 

 

 _I)                                               Kontrast z katolikami i protestantami – (I) wygnanie i śmierć (II) Tylko z powodu doktryny

 _II)                                              Różnica pomiędzy anabaptystami i chłopami

 _III)         Ochrona przed infiltracją

 _IV)         Dlaczego? Aby utrzymać czystość w zborze – dla uczniów, które zaakceptowali tę zasadę – różnica pomiędzy narodowym i „dobrowolnym” kościołem

 _V)          Zawsze używana jako sposób przywrócenia – różnica pomiędzy braterstwem  i sektą

 _VI)         Dyscyplina,  dobrze używana, zawsze prowadzi do wzrostu

 

 

 

 

 

 

(III) Artykuł Trzeci: Łamanie Chleba

 

 

 

Trzeci: łamanie chleba


W łamaniu chleba jesteśmy jednego zdania, zgadzając się, jak następuje: wszyscy ci którzy pragną łamać chleb wspominając złamane ciało Chrystusa i wszyscy, którzy pragną pić z jednego kielicha wspominając przelaną krew Chrystusa, powinni być zjednoczeni wcześniej przez chrzest w jedno ciało Chrystusowe, które jest kościołem Bożym, którego Głową jest Chrystus. Albowiem jak naucza Paweł, nie możemy być w tym samym czasie uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów; nie możemy w tym samym czasie pić z kielicha Pańskiego i kielicha diabła. Czyli, wszyscy, którzy są uczestnikami martwych dzieł ciemności nie mają działu w świetle. Dlatego wszyscy, którzy naśladują diabła i świat nie mają udziału z tymi, którzy są powołani ze świata do Boga. Wszyscy, którzy tkwią w złem nie mają działu w dobrym.

Dlatego jest i musi tak pozostać: ktokolwiek nie został powołany przez Boga jedynego do jednej wiary, jednego chrztu, jednego Ducha, jednego ciała, wraz z wszystkimi dziećmi Bożego zboru, nie może uczestniczyć w chlebie z nimi, jak to musi się dziać, jeśli mamy łamać chleb zgodnie z przykazaniem Chrystusa.

 

 

Różne poglądy: a. Katolicki b. Luterański c. Zwingli d. Kalwin e. Anabaptyści

 

 

W łamaniu chleba jesteśmy jednego zdania, zgadzając się, jak następuje:

 

 _I) Ważność nazwy

 

 

 

wszyscy ci którzy pragną łamać chleb wspominając złamane ciało Chrystusa i wszyscy, którzy pragną pić z jednego kielicha wspominając przelaną krew Chrystusa,

 

 _I)  Tylko pamiątka

 

 

 

powinni być zjednoczeni wcześniej przez chrzest w jedno ciało Chrystusowe, które jest kościołem Bożym, którego Głową jest Chrystus.

 

 _I)         Nie wolno łamać chleba bez chrztu

 _II)       Tylko jeden Kościół

 _III)      Tylko Jedna Głowa

 

 

 

Albowiem jak naucza Paweł, nie możemy być w tym samym czasie uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów; nie możemy w tym samym czasie pić z kielicha Pańskiego i kielicha diabła. Czyli, wszyscy, którzy są uczestnikami martwych dzieł ciemności nie mają działu w świetle.

 

 _I)  Nie mogą być dwa kościoły

 _II) To co jest w Kościele RK jest od Diabła

 _III)            Przeciwko Mszy

 _IV)            Nie wolno łamać chleb z tymi, które mają społeczność z RC albo z innymi?

 

 

 

Dlatego wszyscy, którzy naśladują diabła i świat nie mają udziału z tymi, którzy są powołani ze świata do Boga. Wszyscy, którzy tkwią w złem nie mają działu w dobrym.

 

 _I)    „Zamknięty stół”

 

 

 

 

 

 

Dlatego jest i musi tak pozostać: ktokolwiek nie został powołany przez Boga jedynego do jednej wiary, jednego chrztu, jednego Ducha, jednego ciała, wraz z wszystkimi dziećmi Bożego zboru, nie może uczestniczyć w chlebie z nimi, jak to musi się dziać, jeśli mamy łamać chleb zgodnie z przykazaniem Chrystusa.

 

 _I) Tylko dla wierzących

 _II) Uznanie predestynacji?

     III) Jak często?

 _IV)  Uznanie Jednej Głowy – żadnego papieża i żadnej władzy

 _V)    Zjednoczeni w Jednym Ciele – żadnej denominacji – uznanie każdego wierzącego jako członka w tym Ciele

 _VI)  Czymś niemożliwym, aby być członkiem Kościoła narodowego i lokalnego zboru jednocześnie