Od scholastycznej logiki do projektu reformy Kościoła. Kształtowanie się wczesnej protestanckiej, prereformacyjnej teologii Jana Wiklifa na przykładzie wybranych tekstów – plan wykładów Janusza Kucharczyka

wpis w: Opis kursów | 0

19 lutego 2018

Życie, doktryny i dzieła Wiklifa na wybranych fragmentach z okresu 1329-1363 (od urodzenia i ordynowania jako księdza do ukończenia studiów na wydziale sztuk wyzwolonych) teksty: The dark age of Church, Tractatus de logica.

17 marca 2018

Życie, doktryny i dzieła Wiklifa na wybranych fragmentach z okresu 1364-1372 (od rozpoczęcia studiów na wydziale teologii do ich ukończenia z kilkuletnią przerwą) teksty: De actibus anime, Summa de Ente.

14 kwietnia 2018

Życie, doktryny i dzieła Wiklifa na wybranych fragmentach z okresu 1373-1377(od ukończenia studiów teologicznych do potępienia jako heretyka) teksty: De dominio divino, De civili dominio (ze zbioru Summa theologiae).

12 maja 2018

Życie, doktryny i dzieła Wiklifa na wybranych fragmentach z okresu 1378-1380 (od potępienia jako heretyka do wyrzucenia z Oxfordu) teksty Summa Theologiae: De Veritate Sacrae Scripturae, De Ecclesia, De Eucharistia, De officio Regis, Dialogus.

9 czerwca 2018

Życie, doktryny i dzieła Wiklifa na wybranych fragmentach z okresu 1381-1384 (od zamieszkania w Lutterworth do śmierci) teksty: Trialogus.