b_nbnDzięki trybowi e-learning w każdym czasie można rozpocząć naukę. Baza dostępnych przedmiotów w Internecie  będzie coraz większa. Na początek proponujemy zestaw kilku kursów startowych. Oczywiście można zapisać się na inne dostępne kursy. Istotne jest, aby ciągu 12 miesięcy od daty zarejestrowania każdy student zaliczył 4 z 5 kursów startowych lub 4 dowolne inne kursy.

Lista kursów startowych:

  • Podstawy hermeneutyki biblijnej – Geoff Bennett
  • Język i komunikacja. Biblijne aspekty chrystologiczne – Mirosław Marczak
  • Jak powstała Biblia – Dariusz Czyszczoń
  • Hebrajska retoryka biblijna I – Marek Kaczmarczyk
  • Praktyczny wykład Starego Testamentu I (Tora) – Krzysztof Gołębiowski

Do zaliczenia przedmiotu zazwyczaj jest konieczne napisanie pracy zaliczeniowej (ok. 4-8 stron A-4 wg wytycznych wykładowców). Ta praca będzie podlegała ocenie –  będzie to końcowa ocena z tego przedmiotu. Niektóre kurysy mają też kilka testów do zaliczenia.

Wykłady w Świętochłowicach są otwarte i może w nich uczestniczyć każdy. Cenimy sobie obecność wolnych słuchaczy na naszych wykładach. Platforma e-learning jest dostępna pod adresem: https://berea.edu.pl/szkola/. Zainteresowanych  nauką w naszej placówce prosimy o zarejestrowanie się.

forkon3