Szkoła Greki – 10.2023 – 06.2024

Formularz zgłoszeniowy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  Informacje o szkole

  Szkoła greki oferuje roczny kurs starożytnej Greki. Po ukończeniu kursu studenci będą przygotowani do samodzielnej płynnej lektury poszczególnych części Nowego Testamentu bez potrzeby korzystania z leksykonów lub interlinii, oraz wyposażeni w umiejętności pozwalające na dalszą samodzielną naukę dążącą do lektury całości Nowego Testamentu. Kurs bazuje na komunikatywnej i immersyjnej metodzie nauki języka, określanej też mianem metody naturalnej lub bezpośredniej. Metoda ta polega na uczeniu się języka w języku docelowym, to znaczy, że studenci uczą się greckiego w języku greckim a nie w języku angielskim czy polskim. Studenci zostaną przeszkoleni w zakresie słuchania, czytania, mówienia i pisania w języku greckim Koine i Attyckim. Kurs obejmie wszystkie podstawowe aspekty Greki Koine wymagane do opanowania umiejętności samodzielnego czytania Nowego Testamentu i Septuaginty (LXX).

  Metoda i cel kursu

  Celem kursu jest wyposażenie studenta w umiejętność samodzielnego płynnego czytania greckiego Nowego Testamentu bez żadnej pomocy z zewnątrz. Przez wiele lat możliwość płynnego czytania Greki była przywilejem tylko dla specjalistów i lekarzy. Czas to zmienić. Każdy kaznodzieja i pastor, który ma pragnienie poznania tego języka, ma teraz możliwość to zrobić, bez konieczności odbywania wieloletnich studiów na uczelni. Dysponujemy skuteczną i sprawdzoną metodą, która pomaga osiągnąć płynność w czytaniu.

  Studenci będą uczyć się języka bezpośrednio w języku greckim, a nie przy użyciu innego języka (na przykład angielskiego czy polskiego). Studenci nauczą się słuchać, czytać, mówić i pisać w starożytnej Grece. Kurs w dużej mierze koncentruje się na rozwijaniu umiejętności słuchania i mówienia. Badania nad nauką języków wykazały, że ludzie najlepiej uczą się języków za pomocą czterech aspektów: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Słuchanie i mówienie w danym języku pomaga w jego przyswajaniu i utrwalaniu, a także poprawia zapamiętywani i zwiększa postępy w nauce. Kurs położy podwaliny pod przyswajanie języka, a także pomoże zachować i doskonalić
  język w dłuższej perspektywie.

  Korzystamy z metod:

  • Second Language Aquisitions (SLA) – bazując na najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu lingwistyki,
  • Total Physical Response (TPR) – metody opierającej się na koordynacji języka i ruchu,
  • Total Proficiency through Reading and Storytelling (TPRS) – metody korzystającej z czytania i opowiadania historii w nauczanym języku.

  Warto wspomnieć czym proponowana przez nas metoda różni się od metody gramatyczno-tłumaczeniowej. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa polega na wykorzystaniu podręczników do nauki języka. Główne różnice między metodą immersyjną a metodą gramatyczno-tłumaczeniową są następujące:

  • Gramatyczno-tłumaczeniowa (GT) uczy o języku za pomocą innego języka, podczas gdy metoda immersyjna uczy języka za pomocą tego języka. W metodzie immersyjnej uczniowie faktycznie uczą się i używają języka, a nie tylko uczą się o języku,
  • Gramatyczno-tłumaczeniowa (GT) uczy ucznia, jak analizować gramatykę i tłumaczyć ją na inny język. Metoda immersyjna uczy studenta, jak uczyć się i używać języka bezpośrednio, bez tłumaczenia,
  • Gramatyczno-tłumaczeniowa (GT) uczy głównie reguł gramatycznych i dokładnej analizy gramatyki. Metoda immersyjna domyślnie zakłada gramatykę w słuchaniu i mówieniu. Studenci uczą się gramatyki języka intuicyjnie i naturalnie poprzez używanie języka, a nie poprzez
   studiowanie i zapamiętywanie wzorców gramatycznych.
  • Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (GT) opiera się głównie na podręcznikach. Metoda immersyjna wykorzystuje zdjęcia, piosenki, filmy, komunikację, gry, ćwiczenia itp. do nauki języka. Ogólnie rzecz biorąc, studenci są bardziej zmotywowani i zainteresowani nauką języka w przypadku stosowania metody immersyjnej.

  Dla kogo jest ten kurs?

  • Przede wszystkim dla pastorów, nauczycieli i kaznodziejów, którzy regularnie wykładają Biblię. Jedną z umiejętności, które przydadzą się podczas przygotowywania kazań i nauczania jest biegła znajomość oryginalnego języka Biblii. W tym przypadku Greki.
  • Dla tych, którzy uczyli się Greki w seminarium lub na uniwersytecie, ale nadal mają trudności z czytaniem Nowego Testamentu lub chcą poprawić i odświeżyć swoją znajomość języka. Ten kurs, dzięki metodzie immersyjnej, pozwoli na jego utrwalenie.
  • Dla tych, którzy przygotowują się do bycia nauczycielami Nowego Testamentu czy Spetuaginty (LXX) lub chcą prowadzić nad nimi badania. W tej dziedzinie jednym z podstawowych wymagań jest znajomość języka. Ten kurs pomoże ci rozwinąć tą umiejętność.
  • Dla naukowców, wykładowców i pracowników akademickich, którzy w swojej pracy mają do czynienia z oryginalnym językiem Nowego Testamentu. Znajomość gramatyki stosowanej w procesie tłumaczenia jest pasywną znajomością języka. Metoda immersyjna pomoże ci zmienić pasywną wiedzę w aktywne używanie języka. W ten sposób znacznie zwiększysz swoje umiejętności.
  • Dla każdego narodzonego na nowo chrześcijanina, który chce nauczyć się oryginalnego języka Biblii, który wybrał Bóg, aby przekazać nam Swoje natchnione Słowo.

  Wynik kursu: Profil absolwenta

  • Studenci będą w stanie, bez pomocy leksykonów lub interlinii, płynnie czytać wiele części Nowego Testamentu, takich jak: literatura Janowa, Ewangelia Marka i Mateusza oraz znaczną część Listów Pawła. Ponadto studenci zostaną przeszkoleni w zakresie skutecznej metody samodzielnego uczenia się, która z czasem pozwoli im na lekturę całego Nowego Testamentu w jego oryginalnym języki.
  • Studenci będą w stanie wyrażać się zarówno w mowie, jak i piśmie w języku Greckim Koine. Będą w stanie rozmawiać o tekście Nowego Testamentu w języku greckim. Jednym z głównych zadań w czasie kursu jest wybranie przez każdego studenta tekstu z Nowego Testamentu i napisanie podstawowej ekspozycji tekstu w języku greckim oraz wygłoszenie przemówienia przez 10-15 minut w języku greckim.
  • Studenci zostaną również przeszkoleni w zakresie czytania i znajomości wariantów tekstowych w greckim aparacie krytycznym Nowego Testamentu.
  • Studenci zostaną przeszkoleni w zakresie czytania oryginalnych manuskryptów greckich w formie cyfrowej.
  • Studenci będą w stanie nauczać podstaw Greki Koine dla początkujących w kościołach lub szkołach.
  • Studenci będą przygotowani do prowadzenia zaawansowanej egzegezy tekstu greckiego Nowego Testamentu.

  Czas trwania

  Jest to roczny kurs odpowiadający rocznej nauce w seminarium.
  Kurs jest zaplanowany na 8 weekendów (od piątku do niedzieli) w kampusie i 4 weekendy (od piątku do soboty), podczas których zajęcia odbywają się online.

  Przybliżony czas trwania kursu wynosi łącznie około 300 godzin. 170 godzin aktywnej nauki w
  grupie i 130 godzin pracy samodzielnej.

  Wkrótce przekażemy więcej informacji.

  Koszt:
  Kurs: 2000 zł. płatne jednorazowo.
  Zakwaterowanie i wyżywienie: 50 zł. za zjazd.

  Miejsce prowadzenia kursu:
  Kościół Wolnych Chrześcijan
  44-246 Palowice
  ul. Szeroka 54c

  Formularz zgłoszeniowy

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych