Ewangelia Mateusza - Praktyczny wykład Nowego Testamentu - Łukasz Krawczyk

„(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” (Mt 7,13-14)

Są to słowa Pana Jezusa, który zachęca nas do obrania właściwej drogi w naszym życiu. Ewangelista Mateusz sporządzając swoją relację o życiu i służbie Jezusa – Mesjasza Izraela nie tylko relacjonuje nam suche fakty, ale poprzez nią stara się nam również nakreślić czym jest droga, o której mówił Pan Jezus. Apostoł Mateusz odnotował wiele scen, w których Chrystus wypowiada do różnych ludzi słowa powołania „pójdź za mną!” a droga, którą kroczy na kartach tej księgi jest jednocześnie drogą jego uczniów prowadzącą ich do prawdziwego ale i wiecznego życia.

Zachęcam zatem to odbycia z nami wspólnej podróży przez Ewangelię Mateusza, w trakcie której będziemy chcieli spojrzeć na jej treść jako uczniowie Mistrza – Jezusa i zastanowić się jak jej przesłanie powinno wpłynąć na nasze codzienne życie.

W odkryciu sensu tej księgi pomoże nam narzędzie, z którym zetknęliśmy się już wielokrotnie w ramach spotkań Szkoły Biblijnej BEREA a mianowicie Hebrajska Retoryka Biblijna. Na początku zostanie ukazana ogólna struktura całej Ewangelii Mateusza, a następnie będziemy zgłębiać w jaki sposób apostoł skomponował poszczególne części swej relacji o Jezusie skupiając się tutaj w sposób szczególny na fragmentach akcentowanych przez autora.

Serdecznie zapraszam

Łukasz Krawczyk

Lekcja 1


Lekcja 2

Lekcja 3


Lekcja 4


Lekcja 5

Lekcja 6