Ewangelia Mateusza – Praktyczny wykład Nowego Testamentu – Łukasz Krawczyk

„(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” (Mt 7,13-14)

Są to słowa Pana Jezusa, który zachęca nas do obrania właściwej drogi w naszym życiu. Ewangelista Mateusz sporządzając swoją relację o życiu i służbie Jezusa – Mesjasza Izraela nie tylko relacjonuje nam suche fakty, ale poprzez nią stara się nam również nakreślić czym jest droga, o której mówił Pan Jezus. Apostoł Mateusz odnotował wiele scen, w których Chrystus wypowiada do różnych ludzi słowa powołania „pójdź za mną!” a droga, którą kroczy na kartach tej księgi jest jednocześnie drogą jego uczniów prowadzącą ich do prawdziwego ale i wiecznego życia.

Zachęcam zatem to odbycia z nami wspólnej podróży przez Ewangelię Mateusza, w trakcie której będziemy chcieli spojrzeć na jej treść jako uczniowie Mistrza – Jezusa i zastanowić się jak jej przesłanie powinno wpłynąć na nasze codzienne życie.

W odkryciu sensu tej księgi pomoże nam narzędzie, z którym zetknęliśmy się już wielokrotnie w ramach spotkań Szkoły Biblijnej BEREA a mianowicie Hebrajska Retoryka Biblijna. Na początku zostanie ukazana ogólna struktura całej Ewangelii Mateusza, a następnie będziemy zgłębiać w jaki sposób apostoł skomponował poszczególne części swej relacji o Jezusie skupiając się tutaj w sposób szczególny na fragmentach akcentowanych przez autora.

Serdecznie zapraszam

Łukasz Krawczyk

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

Lekcja 6

Lekcja 7

Lekcja 8

Lekcja 9

Lekcja 10

Lekcja 11

Lekcja 12

Lekcja 13

Lekcja 14

Lekcja 15

Lekcja 16

Lekcja 17

Lekcja 18

Lekcja 19

Lekcja 20

Lekcja 21

Lekcja 22

Lekcja 23

Lekcja 24

Lekcja 25

Lekcja 26

Lekcja 27

Lekcja 28

Lekcja 29

Lekcja 30


Wymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
Temat pracy zaliczeniowej:
Temat pracy – W oparciu materiał biblijny z kursu napisz pracę na wybrany temat:

  1. Wypełnienie się Pism Starego Testamentu w życiu i misji Jezusa.
  2. Motyw “Drogi Pańskiej” w Ewangelii Mateusza.
  3. Sens teologiczny kuszenia Jezusa na pustyni w kontekście całego przesłania Ewangelii Mateusza.

Objętość pracy ok. 4 – 5 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂