Wszystkich, którzy doceniają Szkołę Biblijną proszę o wsparcie modlitewne. Pragniemy, by wywyższony był Bóg, który jest Najwspanialszym Nauczycielem, zgodnie z tekstem z Księgi Hioba 36:22: “Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu, gdzież jest taki wychowawca jak On?”. Módlmy się, by Słowo Boże było obecne w życiu, jak największej ilości ludzi w naszym kraju, ‘było rozważane dniem i nocą’, by jak najwięcej było pracowników, ‘którzy wykładają należycie słowo prawdy’ i przede wszystkim, by Słowo Boże było wcielane w życie, ku czci i chwale naszego Ojca przez Pana Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego.

Nauka w szkole jest nieodpłatna, opiera się na pracy wolontariuszy. Chętnie jednak przyjmiemy każdy dobrowolny dar na wsparcie Szkoły. Z darowizn sfinalizowaliśmy już między innymi zakup sprzętu audio-video, realizujemy też opłaty za serwer i domeny oraz przygotowanie posiłków podczas wykładów.

 

Dane do przelewu (wpłaty):
Społeczność Chrześcijan w Świętochłowicach
Ul. Wyzwolenia 8, 41-600 Świętochłowice

Nr konta bankowego w Credit Agricole:

65 1940 1076 3083 4404 0002 0000

W tytule przelewu proszę podać:
Darowizna na cele kultu religijnego