b_nbnSerwis przeznaczony jest dla chrześcijan, których pasją jest poznawanie Bożego Słowa – Biblii i wszystkiego, co dotyka ich tożsamości. Chcemy pomagać ludziom wierzącym w coraz głębszym studiowaniu Słowa Bożego pod kątem praktycznego zastosowania. Mamy nadzieję, że wyjście naprzeciw potrzebom chrześcijan żyjącym w XXI wieku w tym obszarze, da lepsze zrozumienie dzisiejszej rzeczywistości, a także pokaże wartość i ponadczasowość chrześcijańskiego przesłania.

Jednym z obrazów, które opisują chrześcijańskie pielgrzymowanie, jest „droga”. Od samego początku przed człowiekiem stawiano dwie drogi, drogę życia i śmierci, błogosławieństwa i przekleństwa, prawdy i kłamstwa. Przed Adamem stanęło drzewo życia i drzewo śmierci – poznania dobra i zła. Mojżesz wzywał Boży lud: „Biorę dziś na świadków przeciw wam niebiosa i ziemię: położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo! Wybieraj życie, abyś żył i ty, i twoje potomstwo, miłując twego Boga, Jahwe, będąc posłusznym Jego głosowi i lgnąc do Niego; od tego bowiem zależy twoje życie i długość twych dni, abyś mieszkał w tym kraju, który Jahwe uroczyście poprzysiągł dać twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. (Pwt 30:19,20). Pan Jezus w Kazaniu na Górze wzywał swoich uczniów takimi słowy: „Wejdźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mt 7:13-14). Utożsamiając się z Drogą nasz Mistrz powiedział też: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie” (Jn 14:6). Idea drogi, to jeden z ważnych tematów przewijających się przez całą Biblię. Jesteśmy zatem zapraszani do wejścia na nią przez Tego, który właśnie jest Drogą, pielgrzymujemy przy Jego aktywnej obecności, a na końcu drogi, w Domu Ojca, zastaniemy przez Niego powitani.

Z idei drogi jasno wynika, że autentyczni chrześcijanie są na różnych jej etapach i niezależnie od tego, w jakim są miejscu, potrzebują Bożego Słowa jak chleba, wody i powietrza. Potrzebujemy zatem odpowiedniej duchowej strawy, od mleka, pokarmu dla dzieci, po „pokarm stały dla dojrzałych, którzy dzięki praktyce mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem” (Hebr 5:12-14). Staraniem Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego „Berea” jest wyjście naprzeciw potrzebom uczniów Pana Jezusa niezależnie od ich miejsca na drodze.

Misję Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego „Berea” realizujemy w ramach czterech projektów chrześcijańskiej edukacji, przez które pragniemy służyć Oblubienicy Pańskiej:

  • Kursy Biblijne z serii „Odkrycia” we współpracy i w oparciu o materiały Ligi Biblijnej w Polsce przeznaczone są do Ewangelizacji i uczniostwa, dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę lub potrzebują uporządkować swoje zrozumienie podstawowego przesłania Ewangelii naszego Pana.
  • Szkoła Biblijna dla chrześcijan, którzy pragną się ugruntować w podstawach poselstwa Boga do człowieka, by stale mogli doznawać mocy Bożego Słowa koniecznej do przemiany w codziennym pielgrzymowaniu, a także w dziele ewangelizacji i duchowej walce. Naukę może podjąć każdy. Nie wymagamy rekomendacji ani jakichkolwiek świadectw. Cykl nauczania jest dostosowany do możliwości przeciętnego człowieka. Wymaga wysłuchania max. 6h wykładów w miesiącu i poświęcenia nieco czasu na lektury i zadania domowe. Dzięki trybowi e-learning naukę można podjąć niezależnie od miejsca zamieszkania. Nauka w szkole jest nieodpłatna, opiera się na pracy wolontariuszy.
  • Studium Retoryki Biblijnej dla tych, którzy „mają władze poznawcze wyćwiczone” i pragną wnikać w głębie Bożego Słowa i dzięki temu zostać jeszcze lepiej wyposażeni do służby Pańskiej.
  • Serwis apologetyczny „Berejczycy” przeznaczony do obrony chrześcijańskiej wolności przed różnymi formami duchowego zniewolenia obecnego w dzisiejszym świecie.

Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady regularnie odbywające się regularnie w naszej placówce w Świętochłowicach przy. ul Wyzwolenia 8, oraz do kuraów dostępnych w internecie.