​Misję Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego „Berea” realizujemy w ramach czterech projektów chrześcijańskiej edukacji, przez które pragniemy służyć Oblubienicy Pańskiej:

  • Kursy Biblijne z serii „Odkrycia” we współpracy i w oparciu o materiały Ligi Biblijnej w Polsce przeznaczone są do Ewangelizacji i uczniostwa, dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę lub potrzebują uporządkować swoje zrozumienie podstawowego przesłania Ewangelii naszego Pana.
  • Szkoła Biblijna dla chrześcijan, którzy pragną się ugruntować w podstawach poselstwa Boga do człowieka, by stale mogli doznawać mocy Bożego Słowa koniecznej do przemiany w codziennym pielgrzymowaniu, a także w dziele ewangelizacji i duchowej walce.
  • Studium Retoryki Biblijnej dla tych, którzy „mają władze poznawcze wyćwiczone” i pragną wnikać w głębie Bożego Słowa i być wyposażeni do służby Pańskiej dzięki pojmowaniu głębi przesłania Bożego Słowa.
  • Serwis apologetyczny „Berejczycy” przeznaczony do obrony chrześcijańskiej wolności przed różnymi formami duchowego zniewolenia obecnego w dzisiejszym świecie.

Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady regularnie odbywające się regularnie w naszej placówce w Świętochłowicach przy. ul Wyzwolenia 8, oraz do kursów dostępnych w internecie.

Ewangelia Mateusza – praktyczny wykład Nowego Testamentu

Łukasz Krawczyk

Terminy wykładów w roku szkolnym 2019/2020

Pierwszy semestr

10:00-14:00: Praktyczny wykład Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza I - Łukasz Krawczyk
21 września 2019 – zapis wykładów (video i audio)
12 października 2019- zapis wykładów (video i audio)
16 listopada 2019
14 grudnia 2019
11 stycznia 2020

Drugi semestr

10:00-14:00: Praktyczny wykład Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza II - Łukasz Krawczyk
15 lutego 2020
14 marca 2020
18 kwietnia 2020
16 maja 2020
13 czerwca 2020

Richard O'Connell

Richard O’Connell odszedł do Pana 6 września 2019 roku. Przez wiele lat związany był ze szkołą biblijną „Berea” jako wykładowca. Pozostawił w naszej świadomości trwały ślad. Podczas swoich wykładów prezentował Boże Słowo, dzielił się swoim doświadczeniem i zaszczepiał miłość do Pana i Jego Słowa. Zachęcał w charakterystyczny dla siebie sposób, byśmy „harowali” nad Bożym Słowem, by uzyskać zrozumienie i mieć możliwość zastosowania tego w życiu. Pozostajemy pod wrażeniem jego pasji w badaniu Biblii i historii kościoła i ufamy, że to dzieło, do którego użył go Pan, będzie służyć nadal kolejnym pokoleniom uczniów Chrystusa. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wykładów, które Richard prezentował między innymi w „Berei”.

Migawki z wykładów

Ewangelia Łukasza

Przybytek i biblijne święta

Tożsamośc ucznia Jezusa

Kursy Biblijne z serii „Odkrycia”

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

STRONA ODKRYCIA.ORG.PL

forkon3