​Misję Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego „Berea” realizujemy w ramach czterech projektów chrześcijańskiej edukacji, przez które pragniemy służyć Oblubienicy Pańskiej:

  • Kursy Biblijne z serii „Odkrycia” we współpracy i w oparciu o materiały Ligi Biblijnej w Polsce przeznaczone są do Ewangelizacji i uczniostwa, dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę lub potrzebują uporządkować swoje zrozumienie podstawowego przesłania Ewangelii naszego Pana.
  • Szkoła Biblijna dla chrześcijan, którzy pragną się ugruntować w podstawach poselstwa Boga do człowieka, by stale mogli doznawać mocy Bożego Słowa koniecznej do przemiany w codziennym pielgrzymowaniu, a także w dziele ewangelizacji i duchowej walce.
  • Studium Retoryki Biblijnej dla tych, którzy „mają władze poznawcze wyćwiczone” i pragną wnikać w głębie Bożego Słowa i być wyposażeni do służby Pańskiej dzięki pojmowaniu głębi przesłania Bożego Słowa.
  • Serwis apologetyczny „Berejczycy” przeznaczony do obrony chrześcijańskiej wolności przed różnymi formami duchowego zniewolenia obecnego w dzisiejszym świecie.

Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady regularnie odbywające się regularnie w naszej placówce w Świętochłowicach przy. ul Wyzwolenia 8, oraz do kursów dostępnych w internecie.

Wykłady zarejestrowane 21 września 2019

10:00-14:00: Praktyczny wykład Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza I - Łukasz Krawczyk

Terminy wykładów w roku szkolnym 2019/2020

Ewangelia Mateusza – praktyczny wykład Nowego Testamentu

Pierwszy semestr

10:00-14:00: Praktyczny wykład Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza I - Łukasz Krawczyk
21 wrzesień 2019
12 październik 2019
16 listopad 2019
14 grudnia 2019
11 stycznia 2020

Drugi semestr

10:00-14:00: Praktyczny wykład Nowego Testamentu: Ewangelia Mateusza II - Łukasz Krawczyk
15 lutego 2020
14 marca 2020
18 kwietnia 2020
16 maja 2020
13 czerwca 2020

„(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” (Mt 7,13-14)

Są to słowa Pana Jezusa, który zachęca nas do obrania właściwej drogi w naszym życiu. Ewangelista Mateusz sporządzając swoją relację o życiu i służbie Jezusa – Mesjasza Izraela nie tylko relacjonuje nam suche fakty, ale poprzez nią stara się nam również nakreślić czym jest droga, o której mówił Pan Jezus. Apostoł Mateusz odnotował wiele scen, w których Chrystus wypowiada do różnych ludzi słowa powołania „pójdź za mną!” a droga, którą kroczy na kartach tej księgi jest jednocześnie drogą jego uczniów prowadzącą ich do prawdziwego ale i wiecznego życia.

Zachęcam zatem to odbycia z nami wspólnej podróży przez Ewangelię Mateusza, w trakcie której będziemy chcieli spojrzeć na jej treść jako uczniowie Mistrza – Jezusa i zastanowić się jak jej przesłanie powinno wpłynąć na nasze codzienne życie.

W odkryciu sensu tej księgi pomoże nam narzędzie, z którym zetknęliśmy się już wielokrotnie w ramach spotkań Szkoły Biblijnej BEREA a mianowicie Hebrajska Retoryka Biblijna. Na początku zostanie ukazana ogólna struktura całej Ewangelii Mateusza, a następnie będziemy zgłębiać w jaki sposób apostoł skomponował poszczególne części swej relacji o Jezusie skupiając się tutaj w sposób szczególny na fragmentach akcentowanych przez autora.

Serdecznie zapraszam

Łukasz Krawczyk

Migawki z wykładów

Ewangelia Łukasza

Przybytek i biblijne święta

Tożsamośc ucznia Jezusa

Kursy Biblijne z serii „Odkrycia”

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

STRONA ODKRYCIA.ORG.PL

forkon3