Misję Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego „Berea” realizujemy w ramach czterech projektów chrześcijańskiej edukacji, przez które pragniemy służyć Oblubienicy Pańskiej:

  • Kursy Biblijne z serii „Odkrycia” we współpracy i w oparciu o materiały Ligi Biblijnej w Polsce przeznaczone są do Ewangelizacji i uczniostwa, dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę lub potrzebują uporządkować swoje zrozumienie podstawowego przesłania Ewangelii naszego Pana.
  • Szkoła Biblijna dla chrześcijan, którzy pragną się ugruntować w podstawach poselstwa Boga do człowieka, by stale mogli doznawać mocy Bożego Słowa koniecznej do przemiany w codziennym pielgrzymowaniu, a także w dziele ewangelizacji i duchowej walce.
  • Studium Retoryki Biblijnej dla tych, którzy „mają władze poznawcze wyćwiczone” i pragną wnikać w głębie Bożego Słowa i być wyposażeni do służby Pańskiej dzięki pojmowaniu głębi przesłania Bożego Słowa.
  • Serwis apologetyczny „Berejczycy” przeznaczony do obrony chrześcijańskiej wolności przed różnymi formami duchowego zniewolenia obecnego w dzisiejszym świecie.

Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady regularnie odbywające się regularnie w naszej placówce w Świętochłowicach przy. ul Wyzwolenia 8, oraz do kursów dostępnych w internecie.


 

Terminy wykładów w roku szkolnym 2018/2019

Pierwszy semestr

I. Praktyczny wykład Starego Testamentu: Księga Daniela – Krzysztof Gołębiowski

II. Odkryj prawdziwy pokój – kurs biblijny do wzrostu duchowego cz. 1 – Dariusz Szymkowiak

Terminy:
6 października 2018 – Księga Daniela
10 listopada 2018 – Odkryj prawdziwy pokój
15 grudnia 2018 – Księga Daniela
12 stycznia 2019 – Odkryj prawdziwy pokój

Drugi semestr

Praktyczny wykład Nowego Testamentu: List Jakuba – Marek Handrysik

Wykłady odbywają się godzinach 10:00-14:00

Terminy:
9 lutego 2019
9 marca 2019
27 kwietnia 2019
11 maja 2019
8 czerwca 2019 – Kompozycja i przesłanie Listu Jakuba – Krzysztof GołębiowskiMigawki z wykładów

Przybytek i biblijne święta – zapowiedź zbawienia w Chrystusie

Praktyczny wykład Starego Testamentu – Księga Daniela

 

Kursy Biblijne z serii „Odkrycia”

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

STRONA ODKRYCIA.ORG.PL

forkon3