Hebrajska Retoryka Biblijna IV – Marek Kaczmarczyk

Opis

Kurs „Hebrajska retoryka biblijna 4” (dalej: HRB 4) jest kontynuacją kursu HRB 1 i HRB 2 (a także HRB 3), gdyż bazuje na ich materiale, ustaleniach oraz definicjach. HRB 1 miał charakter wprowadzający i ilustrujący specyficzne zjawiska tekstowe w skali mikro. HRB 2 podejmował temat analizy obszernych tekstów biblijnych. Jednak w trakcie HRB 2 nie mogliśmy osiągnąć celu zasadniczego, jakim jest zastosowanie zasad HRB i podejścia semantyczno-tematycznego (PS-T) w odniesieniu do całej księgi biblijnej. Cel ten realizowaliśmy w trakcie HRB 3 i będziemy kontynuować na HRB 4. W jego trakcie dokonamy analizy księgi Jonasza. W oparciu o wykonaną analizę będziemy starać się zrozumieć sposób argumentowania podjęty przez autora w księdze, a uwidoczniony w jej budowie oraz odkryć jej podstawowe przesłanie, rozpatrując je z perspektywy retoryki biblijnej.
Kursy HRB 3 oraz HRB 4 w sensie formalnym są kontynuacją poprzednich kursów. Oznacza to, że do zarejestrowania się na którykolwiek z nich jest wymagane ukończenie kursów wcześniejszych HRB 1 i HRB 2. Jednak HRB 4 nie jest już formalną kontynuacją HRB 3, gdyż w trakcie kursu HRB 4 będziemy po prostu dyskutować inne księgi niż te, jakie będą analizowane w trakcie HRB 3.
Kurs HRB 3 rozpoczęliśmy od zwięzłego przeglądu materiału HRB 1 i 2. Powtórzenie tego materiału ponownie na zajęciach HRB 4 jest bezcelowe. Materiał ten zostanie umieszczony jako uzupełnienie pierwszych zajęć HRB 4.
HRB 4 kończy cykl kursu retoryki biblijnej i jest ostatnim etapem prezentacji tematu.
Mam nadzieję, że nasze spotkania, choć będą wymagały znacznego wysiłku, przyniosą nam wiele satysfakcji i realnej pomocy w obcowaniu z tekstami Biblii. Liczę, że nie tylko zyskamy więcej zrozumienia dla narzędzi jakim są HRB i PS-T, ale też zostaniemy wzbogaceni duchowo.

Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń z niewielkim dodatkiem wykładu. Należy podkreślić, że w przypadku HRB 4 znacznie większy nacisk będzie położony na indywidualną /grupową pracę uczestnika kursu.

Cele

Celem zajęć jest uwidocznienie znaczenia i użyteczności retoryki biblijnej w zadaniu docierania do przesłania księgi biblijnej. Drogą do tego celu będą ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu wskazówek dotyczących procesu badania struktury tekstu biblijnego w skali mikro i makro, zaprezentowanych w kursach HRB 1 i 2, w stosunku do wybranych ksiąg biblijnych.

Inne informacje

HRB 4 jest kontynuacją HRB 1 i 2, dlatego też nie może być dobrze zrozumiany i wykorzystany bez zapoznania się z tymi kursami.
Zawartość przedmiotu HRB 4 uporządkowana została tak, że odzwierciedla porządek prac nad danym tekstem (patrz model iteracyjny analizy struktury księgi – HRB 2 wykład 2.). Dlatego kurs powinien być przeglądany w kolejności lekcji oraz w takiej kolejności może być zaliczany.

Lekcja 1 – plik mp3

Prezentacja – przypomnienie celów dla HRB3 i 4 (bez video)

Lekcja 2 – plik mp3

Prezentacje

Lekcja 3 – plik mp3

Prezentacje

Lekcja 4 – plik mp3

Prezentacja (całość)

Lekcja 5 – plik mp3

Lekcja 6 – plik mp3

Lekcja 7 – plik mp3

Lekcja 8 – plik mp3

Lekcja 9 – plik mp3

Lekcja 10 – plik mp3

Lekcja 11 – plik mp3

Lekcja 12 – plik mp3

Lekcja 13 – plik mp3

Lekcja 14 – plik mp3

<

Lekcja 15 – plik mp3