List Jakuba – kompozycja i przesłanie – Krzysztof Gołębiowski – Berea

List Jakuba: kompozycja i przesłanie - Krzysztof Gołębiowski

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4