Podsumowanie

Polityka prywatności Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego “Berea”
Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny “Berea” jest agendą Społeczności Chrześcijan w Świętochłowicach. W ramach swojej działalności prowadzi internetowe kursy biblijne dostępne online na stronie https://berea.edu.pl/ oraz kursy dostepne po zarejestrowaniu na platformie e-learning: https://berea.edu.pl/szkola. Mając na uwadze bezpieczeństwa danych użytkowników oraz zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, wprowadzamy politykę ochrony danych osobowych dostosowaną do tego rozporządzenia. Jej treść prezentujemy poniżej.

Pełna polityka

  1. Udostępnienie danych osobowych w platformie berea.edu.pl jest dobrowolne. Pozostawiając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie, oraz kontakt z nauczycielem i administratorami platformy e-learning. Treść korespondencji jest poufna. W dowolnym momencie jest możliwe usunięcie danych. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: berea@berea.edu.pl
  2. Administratorem danych jest Społeczność Chrześcijan w Świętochłowicach. Wymagamy tylko tych danych, które są konieczne do uczestnictwa w kursach internetowych i do wysyłki biuletynów i codziennych kartek z kalendarza “Dobry Zasiew”.
  3. Użytkownik wypełniając formularz zgadza się na rejestrację konta użytkownika na platformie kursów internetowych. Do rejestracji niezbędne są dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeżeli masz 16 lat i mniej musisz uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna prawnego.
  4. Każdy użytkownik ma nieograniczony dostęp do swoich danych, może je edytować i dowolnie uzupełniać.
  5. Podobnie jak wiele serwisów internetowych, korzystamy z “plików cookies” – więcej informacji o tych plikach znajdziesz tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Pliki cookies mogą być trwałe (pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia) lub tymczasowe (działają tylko do momentu zamknięcia przeglądarki). Odwiedzając nasza stronę, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili, usuwając umieszczone pliki cookie i wyłączając pliki cookie w swojej przeglądarce lub zmieniając ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym.
  6. Wszystkie dane przechowywane są na serwerze, na którym zainstalowany jest skrypt WordPress (https://berea.edu.pl) oraz Efront (https://berea.edu.pl/szkola) wykorzystywane do prowadzenia kursów internetowych. Dostęp do nich posiadają wyłączenie administratorzy oraz nauczyciele w zakresie ograniczonym do swoich uczniów. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej, niż to jest potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez użytkownika.

Dane kontaktowe do Społeczności Chrześcijan w Świętochłowicach:

Adres korespondencyjny:
Społeczność Chrześcijan w Świętochłowicach
ul. Wyzwolenia 6-8
41-600 Świętochłowice
Adres e-mail:
swietochlowice@kwch.org