“KOCHAM BOŻE SŁOWO, CAŁE SŁOWO, SŁOWO W SŁOWO”

Prezentacja materiałów zamieszczonych na stronie autorstwa Darka Czyszczonia przedstawia, w jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do naszych czasów – zanim zostało zamknięte w okładki i wstawione na nasze półki w biblioteczkach domowych. To swoista opowieść o dziejach powstania słowa, które zmieniało umysły ludzi i budowało
nową świadomość opartą na wierze w moc tego Słowa.

 CO TO ZA WYSTAWA?

Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki – Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe.

 http://www.wystawabiblii.pl