Przegląd Starego Testamentu I – Krzysztof Gołębiowski

 

I poczynając od Mojżesza i od wszystkich proroków, zaczął tłumaczyć im wszystkie Pisma odnoszące się do Niego - Łukasza 24:27.

Pan Jezus w 'drodze do Emmaus' tłumaczył dwom uczniom "wszystkie Pisma [Starego Testamentu] odnoszące się do Niego". Było to dla tych uczniów niezwykle ekscytujące przeżycie. Wspominając je powiedzieli: "Czy nasze serce nie płonęło w nas, gdy mówił do nas w drodze i otwierał przed nami Pisma?" (Łukasza 24:32). Jest to wystarczający powód, byśmy studiowali ten obszerny fragment Bożego Słowa i w obecności naszego Pana zaznawali radości i 'płonącego serca' wynikającego z 'otwierania przed nami Pism.

W tym semestrze rozpoczniemy przegląd pierwszych sześciu Ksiąg:

  • Rodzaju
  • Wyjścia
  • Kapłańska
  • Liczb
  • Powtórzonego Prawa
  • Jozuego

Nie będzie to szczegółowe studium, lecz spojrzenie ogólne na te Księgi. Przyjrzymy się ich kompozycji, zobaczymy sedno przesłania i skupimy się na wybranych fragmentach, by wniknąć nieco głębiej w ich treść. Szczególnie podkreślimy te teksty, które odnoszą się do Pana Jezusa. Serdecznie zapraszam.
Krzysztof Gołębiowski