Hebrajska Retoryka Biblijna I – Marek Kaczmarczyk

Opis

Przedmiot „Hebrajska retoryka biblijna” (dalej: HRB) koncentruje swoją uwagę na tym, jakie są typowe dla Biblii konstrukcje literackie tekstu oraz jak budują znaczenie poszczególnych wypowiedzi biblijnych. Będziemy zatem zapoznawać się z tym, jakich struktur używali autorzy biblijni, jak je odkrywać i jak je odczytywać.

Jestem przekonany, że nasza praca, choć będzie wymagała pewnego wysiłku, podniesie nasze kwalifikacje w obcowaniu z tak ważnymi tekstami, jakie zawiera Biblia, jak również wzbogaci nas duchowo przez docieranie do rzeczy, których znacznie trudniej byłoby odkryć bez wiedzy jaką przynosi HRB.

Cele

Celem zajęć jest zarówno uwrażliwienie studentów na specyficzną formę przekazu treści w Biblii jak i udzielenie praktycznych wskazówek pomocnych w trakcie samodzielnego studium Pisma.

REGUŁY PRZEGLĄDANIA TREŚCI 

Zawartość kursu uporządkowana została tak, że rzeczy podstawowe i fundamentalne zostały umieszczone na początku. Im dalej, tym więcej pojawia się elementów rozbudowujących nasze zagadnienie. Dlatego wskazane jest, aby kurs był przeglądany w kolejności lekcji oraz w takiej kolejności był zaliczany.

Materiał, który będzie podlegał sprawdzeniu przez ćwiczenia zaliczające, bądź będzie dla nich podstawą, zawarty będzie całkowicie w wykładach (wideo), prezentacjach i materiałach załączanych jako dokumenty do treści lekcji.

W celu maksymalnego wykorzystania materiałów udostępnionych do danej lekcji, sugeruję odsłuchiwanie wykładu i jednoczesne przeglądanie slajdów. Nad wieloma slajdami warto się zatrzymać nieco dłużej niż była ku temu okazja na zajęciach (niestety) Klawisz pauzy na nagraniu wideo pozwoli wam spokojnie przestudiować treści slajdu, a następnie powrócić do wykładu.