pfol 366 sabNaszym mottem są słowa z Dziejów Apostolskich 17,11: “[Berejczycy] przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”. Postawa Berejczyków jest godna naśladowania. Chcemy Cię zachęcić do wnikliwego studiowania tej niezwykłej Księgi. Uważamy, że powinna być  ona światłem na naszej drodze w duchu słów z Psalmu 119,105:”Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. Jest to tym bardziej istotne, że przesłanie Biblii jest Ewangelią – Dobrą Nowiną – o wyzwoleniu z niewoli grzechu i śmierci przez zbawienne dzieło Jezusa Chrystusa.

Ufamy, że zamieszczone tu materiały umocnią wiarę i chrześcijańską wolność oraz pomogą Ci odeprzeć wszelkie naciski zmierzające do duchowego zniewolenia, które tak często jest obecne wokół nas. Pismo Święte zostało właśnie w tym celu ‘przez Boga natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy… ‘ (2 Tymoteusza 3:16,17).

ZAPRASZAMY NA STRONĘ BEREJCZYCY.ORG