pfol 366 srbRetoryka Biblijna koncentruje swoją uwagę na tym, jakie są typowe dla Biblii konstrukcje literackie tekstu oraz jak budują znaczenie poszczególnych wypowiedzi biblijnych. Będziemy zatem zapoznawać się z tym, jakich struktur używali autorzy biblijni, jak je odkrywać i jak je odczytywać.

Jestem przekonany, że nasza praca, choć będzie wymagała pewnego wysiłku, podniesie nasze kwalifikacje w obcowaniu z tak ważnymi tekstami, jakie zawiera Biblia, jak również wzbogaci nas duchowo przez docieranie do rzeczy, które trudno jest odkryć bez wiedzy, jaką przynosi znajomość Retoryki Biblijnej.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY BIBLIJNEJ