Praktyczny wykład Starego Testamentu – Księgi Królewskie


Serdecznie zapraszam do “podróży” po Księgach Królewskich, które zawierają natchnione Słowa Boga z ważnym przesłaniem także dla uczniów Chrystusa.
Integralną częścią kursu jest osobiste czytanie Ksiąg Królewskich z jednoczesnym wyszukiwaniem tekstów dotykających trzech kluczowych tematów:

  • O Bogu,
  • O Chrystusie,
  • O drodze.

Jedyną lekturą obowiązkową jest Biblia. Jestem przekonany, że nigdy nie zabraknie duchowego pokarmu i Bożego błogosławieństwa przy zajmowaniu się Jego Słowem.
Podczas czytania proszę z ołówkiem /kredkami/ w ręku odznaczać wersety dotyczące trzech tematów (o Bogu, o Chrystusie, o drodze)”. Sugeruję kolorowanie Biblii w trzech kolorach, ale można to robić dowolnie (np. trzy kolumny w notatniku lub zaznaczyć ołówkiem na marginesie Biblii: B, CH, lub D etc. Niezależnie od wybranej metody istotne jest, żeby to robić równolegle z wysłuchiwaniem wykładów. Będzie to niejako zbieranie informacji przydatnych do napisania pracy końcowej na wybrany temat.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Bożej opieki.
Krzysztof Gołębiowski

Część 1

 

      plik mp3
 

Część 2

 

      plik mp3
 

Część 3

 

      plik mp3
 

Część 4

 

      plik mp3
 

Część 5

 

      plik mp3
 

Część 6

 

Z powodów technicznych nie nagrał się ten wykład.


Lekcja 7

      plik mp3

Lekcja 8

      plik mp3

Lekcja 9

      plik mp3


Lekcja 10

      plik mp3

Lekcja 11

      plik mp3

Lekcja 12

      plik mp3


Lekcja 13

      plik mp3

Lekcja 14

      plik mp3

Lekcja 15

      plik mp3Wymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
 
Tematy pracy zaliczeniowej (do wyboru):
I. Chrystus objawiony w Księgach Królewskich.
II. Obraz Boga w Księgach Królewskich.
III. Czego nauczyłeś się z tekstów “o Drodze”, które odszukałeś w Księgach Królewskich?
Objętość pracy ok 3-4 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂