Nasza misja

wpis w: Szkoła Biblijna | 0

Serwis przeznaczony jest dla chrześcijan, których pasją jest poznawanie Bożego Słowa – Biblii i wszystkiego, co dotyka ich tożsamości. Chcemy pomóc ludziom wierzącym w coraz głębszym studiowaniu Słowa Bożego pod kątem praktycznego zastosowania. Mamy nadzieję, że wyjście naprzeciw potrzebom chrześcijan żyjącym w XXI wieku w tym obszarze, da lepsze zrozumienie dzisiejszej rzeczywistości, a także pokaże wartość i ponadczasowość chrześcijańskiego przesłania.

Jednym z obrazów, które opisują chrześcijańskie pielgrzymowanie, jest “droga”. Od samego początku przed człowiekiem stawiano dwie drogi, drogę życia i śmierci, drogę błogosławieństwa i przekleństwa, drogę prawdy i kłamstwa. Przed Adamem stanęło drzewo życia i drzewo śmierci – poznania dobra i zła. Mojżesz wzywał Boży lud: “Biorę sobie dziś na świadka przeciwko wam niebo i ziemię i kładę przed tobą życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo. Wybieraj życie, abyś żył ty i twe potomstwo, miłuj Jahwe, twego Boga, słuchaj Jego głosu, tkwiąc w Nim, bo to jest życie dla ciebie i to jest trwałość twego przebywania w kraju, który Jahwe przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Pwt 30:19,20). Pan Jezus czynił to takimi słowy: “Wejdźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mt 7:13-14). A utożsamiając się z Drogą nasz Mistrz powiedział: “Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze Mnie” (Jn 14:6). Idea drogi, to jeden z ważnych tematów przewijających się przez całą Biblię. Jesteśmy zatem zapraszani do wejścia na drogę przez Tego, który jest Drogą, pielgrzymujemy przy Jego aktywnej obecności, a na końcu drogi, w Domu Ojca, zastaniemy przez Niego powitani.

Z idei drogi jasno wynika, że autentyczni chrześcijanie są na różnych jej etapach i niezależnie od tego, w jakim są miejscu, potrzebują Bożego Słowa jak chleba, wody i powietrza. Potrzebujemy odpowiedniej duchowej strawy z Bożego Słowa, od mleka, pokarmu dla dzieci, po “pokarm stały dla dojrzałych, którzy dzięki praktyce mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem” (Hebr 5:12-14). Staraniem Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego “Berea” jest wyjście naprzeciw potrzebom chrześcijan niezależnie od ich miejsca na drodze.

Misję Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego „Berea” realizujemy w ramach czterech projektów chrześcijańskiej edukacji, przez które pragniemy służyć Oblubienicy Pańskiej:

  • Kursy Biblijne z serii „Odkrycia” we współpracy i w oparciu o materiały Ligi Biblijnej w Polsce przeznaczone są do Ewangelizacji i uczniostwa, dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę lub potrzebują uporządkować swoje zrozumienie podstawowego przesłania Ewangelii naszego Pana.
  • Szkoła Biblijna dla chrześcijan, którzy pragną się ugruntować w podstawach poselstwa Boga do człowieka, by stale mogli doznawać mocy Bożego Słowa koniecznej do przemiany w codziennym pielgrzymowaniu, a także w dziele ewangelizacji i duchowej walce.
  • Studium Retoryki Biblijnej dla tych, którzy „mają władze poznawcze wyćwiczone” i pragną wnikać w głębie Bożego Słowa i być wyposażeni do służby Pańskiej dzięki pojmowaniu głębi przesłania Bożego Słowa.
  • Serwis apologetyczny „Berejczycy” przeznaczony do obrony chrześcijańskiej wolności przed różnymi formami duchowego zniewolenia obecnego w dzisiejszym świecie.

Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady regularnie odbywające się w naszej placówce w Świętochłowicach przy. ul Wyzwolenia 8, oraz do internetowych platform e-lerning’owych.