Podstawy archeologii biblijnej – Jeremiasz Wiśniewski

Tematy wykładów

Wykład 1 – wprowadzenie- na tym wykładzie przedstawię jak pracuje archeolog, na jakiej podstawie wyciąga wnioski, jak wyglądają badania w terenie, co archeolog może, a czego nie może. Chciałbym, żeby słuchacze mieli dobrą podstawę teoretyczną przed kolejnymi wykładami, jak również pojęcie przy ewentualnych dalszych własnych dociekaniach w tematyce archeologicznej. Oprócz tego przedstawię krótko historię badań archeologicznych w Palestynie i innych stanowiskach związanych z Biblią.
Wykład 2 – archeologia ksiąg Mojżeszowych oraz okresu przed powstaniem monarchii izraelskiej. Zaprezentuję co wiadomo na temat okresu w którym żył Abraham, jakie są przesłanki archeologiczne i źródłowe na temat Exodusu, zagadnienie steli Merenptaha (pierwszej wzmianki pozabiblijnej o Izraelu w Palestynie) oraz archeologiczne źródła wskazujące na obecność Izraelitów w Palestynie przed powstaniem państwa.
Wykład 3 i 4 – archeologia monarchii judzko-izraelskiej oraz podzielonego królestwa. Nie ukrywam, że na ten temat posiadam największą wiedzę oraz ilość artykułów naukowych, więc będę mógł przedstawić dokładniej różne zagadnienia. W ramach wykładów 3 i 4 przedstawię co wiemy na temat panowania Dawida i Salomona oraz znaleziska archeologiczne związane z królestwami Judy i Izraela po podziale. Przedstawię między innymi stele opisujące te same wydarzenia co Biblia (np. stela Meszy, stela z tel Dan, stela z Kurkh, Czarny Obelisk Salmanassara III, Pryzm Sancheryba), czy tez znaleziska z miast opisywanych przez Biblię, np. z Samarii, Jezreel, Hazor, Gezer, Megiddo. Moja praca magisterska dotyczy królestwa północnego więc mam na ten temat szersze pojęcie niż na temat Judy, będę więc mógł zapoznać słuchaczy również z licznymi szczegółami, które często pokazują jak dokładnym źródłem jest Biblia. Wykopaliska Samarii pokazały np., że rzeczywiście przed powstaniem miasta była tam posiadłość rolnicza, identyfikowana z posiadłością Szemera. Zaprezentuje także stanowisko w Lachisz, gdzie bardzo wyraźne są zniszczenia po ataku Asyrii oraz po późniejszym ataku Babilonu.
Wykład 5 – archeologia nowego testamentu- zbiór znalezisk związanych z historia przekazywaną w Nowym testamencie. Np. tablica ufundowana przez Piłata czy znaleziska potwierdzające dokładność Dziejów Apostolskich.
Mam nadzieję, że Bóg pobłogosławi te wykłady tak, że przekażę wiedzę służącą zbudowaniu kościoła i umocnieniu wiary w prawdziwość przekazu biblijnego.

  


Wymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
Temat pracy zaliczeniowej:
“Wymień co najmniej pięć fragmentów Biblii, które były omawiane podczas wykładów” – opisz jak archeologia pomaga w lepszym rozumieniu tych tekstów.
Objętość pracy ok 3-4 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂