Podstawy archeologii biblijnej – Jeremiasz Wiśniewski

Tematy wykładów

Wykład 1 – wprowadzenie- na tym wykładzie przedstawię jak pracuje archeolog, na jakiej podstawie wyciąga wnioski, jak wyglądają badania w terenie, co archeolog może, a czego nie może. Chciałbym, żeby słuchacze mieli dobrą podstawę teoretyczną przed kolejnymi wykładami, jak również pojęcie przy ewentualnych dalszych własnych dociekaniach w tematyce archeologicznej. Oprócz tego przedstawię krótko historię badań archeologicznych w Palestynie i innych stanowiskach związanych z Biblią.
Wykład 2 – archeologia ksiąg Mojżeszowych oraz okresu przed powstaniem monarchii izraelskiej. Zaprezentuję co wiadomo na temat okresu w którym żył Abraham, jakie są przesłanki archeologiczne i źródłowe na temat Exodusu, zagadnienie steli Merenptaha (pierwszej wzmianki pozabiblijnej o Izraelu w Palestynie) oraz archeologiczne źródła wskazujące na obecność Izraelitów w Palestynie przed powstaniem państwa.

Wykład 3 i 4 – archeologia monarchii judzko-izraelskiej oraz podzielonego królestwa. Nie ukrywam, że na ten temat posiadam największą wiedzę oraz ilość artykułów naukowych, więc będę mógł przedstawić dokładniej różne zagadnienia. W ramach wykładów 3 i 4 przedstawię co wiemy na temat panowania Dawida i Salomona oraz znaleziska archeologiczne związane z królestwami Judy i Izraela po podziale. Przedstawię między innymi stele opisujące te same wydarzenia co Biblia (np. stela Meszy, stela z tel Dan, stela z Kurkh, Czarny Obelisk Salmanassara III, Pryzm Sancheryba), czy tez znaleziska z miast opisywanych przez Biblię, np. z Samarii, Jezreel, Hazor, Gezer, Megiddo. Moja praca magisterska dotyczy królestwa północnego więc mam na ten temat szersze pojęcie niż na temat Judy, będę więc mógł zapoznać słuchaczy również z licznymi szczegółami, które często pokazują jak dokładnym źródłem jest Biblia. Wykopaliska Samarii pokazały np., że rzeczywiście przed powstaniem miasta była tam posiadłość rolnicza, identyfikowana z posiadłością Szemera. Zaprezentuje także stanowisko w Lachisz, gdzie bardzo wyraźne są zniszczenia po ataku Asyrii oraz po późniejszym ataku Babilonu.

Wykład 5 – archeologia nowego testamentu- zbiór znalezisk związanych z historia przekazywaną w Nowym testamencie. Np. tablica ufundowana przez Piłata czy znaleziska potwierdzające dokładność Dziejów Apostolskich.

Mam nadzieję, że Bóg pobłogosławi te wykłady tak, że przekażę wiedzę służącą zbudowaniu kościoła i umocnieniu wiary w prawdziwość przekazu biblijnego.

Terminy:
11 luty 2017
18 marzec 2017
15 kwiecień 2017
20 maj 2017
10 czerwiec 2017