Praktyczny wykład Starego Testamentu – Księgi Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza


Serdecznie zapraszam do „podróży” po Księgach Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza, które zawierają natchnione Słowa Boga z ważnym przesłaniem także dla uczniów Chrystusa.

Integralną częścią kursu jest osobiste czytanie Ksiąg Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza z jednoczesnym wyszukiwaniem tekstów dotykających trzech kluczowych tematów:

  • O Bogu,
  • O Chrystusie,
  • O drodze.

Jedyną lekturą obowiązkową jest Biblia. Jestem przekonany, że nigdy nie zabraknie duchowego pokarmu i Bożego błogosławieństwa przy zajmowaniu się Jego Słowem.

Podczas czytania proszę z ołówkiem /kredkami/ w ręku odznaczać wersety dotyczące trzech tematów (o Bogu, o Chrystusie, o drodze)”. Sugeruję kolorowanie Biblii w trzech kolorach, ale można to robić dowolnie (np. trzy kolumny w notatniku lub zaznaczyć ołówkiem na marginesie Biblii: B, CH, lub D etc. Niezależnie od wybranej metody istotne jest, żeby to robić równolegle z wysłuchiwaniem wykładów. Będzie to niejako zbieranie informacji przydatnych do napisania pracy końcowej na wybrany temat.

Pozdrawiam serdecznie i życzę Bożej opieki.

Krzysztof Gołębiowski

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

Lekcja 6

Lekcja 7

Lekcja 8

Lekcja 9

Lekcja 10

Lekcja 11

Lekcja 12

Lekcja 13

Lekcja 14

Lekcja 15

Wymagania:

I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.

II. Napisanie pracy zaliczeniowej.

 

Tematy pracy zaliczeniowej (do wyboru):

I. Chrystus objawiony w Księgach Kronik, Ezdrasza i Nehemiasz.
II. Obraz Boga w tych księgach ST.
III. Czego nauczyłeś się z tekstów „o Drodze”, które odszukałeś?

Objętość pracy ok 3-4 str.

Wybrane prace będziemy publikować na stronie.

Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂

Temat pracy – W oparciu materiał biblijny z kursu odpowiedz…

Objętość pracy ok 3-4 str.

Wybrane prace będziemy publikować na stronie.

Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂

 

Komentarze zostały wyłączone.