Richard O'Connell - Historia Anabaptystów

Lekcja 1 – plik mp3

Lekcja 2 – plik mp3

 

Lekcja 3 – plik mp3

Lekcja 4 – plik mp3

Lekcja 5 – plik mp3

Lekcja 6 – plik mp3

Lekcja 7 – plik mp3

Lekcja 8 – plik mp3

 

Będziemy studiować tylko pierwsze dziesięć lat Anabaptyzmu: 1525 – 1535

 

 

Artykuły Schleitheimskie

 

 

1. Chrzest

2. Wydalenie

3. Łamanie chleba

4. Oddzielenie od obrzydliwości

5. Pastorzy w zborach

6. Miecz

7. Przysięgi

 

 

I)                       Artykuł 4: Oddzielenie od Zła

 

1.                  Dwa systemy „Dualizmu”

2.                  Przykłady „Dualizmu” – Waldensi, Albigensi i Katarzy

3.                  Oskarżeniem „Dualizmu” w kontekście uświęcenia jest prawda!

 

 

Albowiem prawdziwie stworzenie Boże jest jedynie dwóch rodzajów, dobrego i złego, wierzącego i niewierzącego, ciemności i światła, świata i tych, którzy nie są ze świata, świątyni Bożej i bałwanów, Chrystusa i Beliala”

 

Wiara powinna dotykać każdego aspektu Twojego życia

 

I) Moralna separacja (II) Polityczna separacja (III) Teologiczna separacja

 

(I) Moralna separacja

 

Anabaptysta rozpoznany raczej przez swoje życie, niż swoją doktryną:

 

Kasper Zachers opisany został jako: „niepostrzeganego przez zwykły lud jako anabaptystę, gdyż jest osobą grubiańską, z łatwością wdającym się w spory z innymi,   zaczynający bójki oraz kłótnie,  przeklinający i złorzeczący, zakłócający spokój, noszący przy sobie broń.”

 

 – nawet Diabeł może się pojawić jako anioł światłości!

 – chodzenie do karczm

 

II)                    Polityczna Separacja:

 

 a. głosowanie

 b. praca jako urzędnik

 c. cechy (związek pracy)

 

III) Teologiczna separacja: od której powinniśmy stronić i uciekać. Przez to rozumie się wszystkie papieskie i antypapieskie dzieła i kościelne nabożeństwa

 

a. Obecność na mszy 

b. Obecność na kazaniach reformatorów

c.       Współpraca (ekumenizm)

d. Literatura

 

 

II)                    Artykuły 5: Pastorzy w zborach

 

Wstęp:

 

1.     Nie chcieli zrobić reformacji, raczej powrót do Kościoła NT

2.     Gdzie w NT jest papież, kardynał albo arcybiskup?

 

Różnica pomiędzy biskupem i starszym – Wyznanie kościoła w Strasburgu 1568 – nie ma różnicy

 

Jak pastorzy byli wybrani?

 

Jeśli zdarzy się, że ze względu na krzyż pastor ten zostanie wygnany czy posłany do Pana, inny powinien być wybrany w jego miejsce tej samej godziny

 

a. Pasterz wybrany przez lokalny zbór i przez Ducha Świętego

b. W jaki sposób?  Za zgodą zgromadzenia 

c. Nałożenie rąk starszych

 

Kwalifikacje

 

Pastor w kościele Bożym powinien, jak nakazał Paweł, być człowiekiem o dobrej reputacji pośród tych, którzy są poza nami:

 

a. Księża jako kontrast do życia

b. Usunięcie jeśli życie nie jest w porządku

c. Kwalifikacje moralne i duchowe, nie akademickie

d. Muszą być żonaci, mając swoje dzieci

 

Ponadto, taki powinien być wspierany przez zbór, który go wyznaczył, w czym może potrzebować, aby ten, kto Ewangelię głosi mógł z niej żyć, jak nakazał Pan.

 

a. Wspierany przez lokalny zbór, a nie przez hierarchię albo przez władzę

b. Każdy zbór niezależny

c. Zbiorowa odpowiedzialność

 

Jeśli pastor zrobił coś, co podlega karceniu, nie powinien być napominany inaczej jak w oparciu o dwóch lub trzech świadków. A kiedy grzeszą, powinni być karceni przed wszystkimi, aby inni widzieli i się bali.

 

a. Bez centralnego autorytetu

b. Dyscyplina w rękach lokalnego zboru

c. Nikt nie jest „niedotykalny”

d. Jeden pasterz albo więcej?

Lekcja 9 – plik mp3

Lekcja 10 – plik mp3

Lekcja 11 – plik mp3

 

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

1521-22

1521

1525

1525/26

1529

Ok. 1530

1528

Prorocy z Zwickau

Zurych

Niemiec Południowa (Augsburg)

Niemiec Północny i Holandia

Spirytualiści

Hutterzy

Tomasz Muntzer

Konrad Grebel, Michael Sattler

& Balthasar Hubmaier

Hans Denck (1500-1527), Hans Hut & Pilgrim Marpeck (zm. 1556)

Melchior Hoffman

Sebastian Franck(1499-1542), Kasper Schwenkfeld(1490-1561)

Jakub Hutter (zm. 1536)

1524-25

Wojna Chłopców

„Takie opinie mieli Sattler i jego uczniowie, ale ich było tylko kilku” (Franck)

Samoobrona i wojna

Walka o Królestwo

Od ok. 1536:Mennonici

 

Problem jeśli chodzi o definicję „Anabaptysty” w pierwszym pokoleniu
1521-1525: Zwickau i Wittenberg
Prorocy z Zwickau
A B Karlstadt
Tomasz Munzter – główny lider Anabaptystów zarówno według Lutra jak i Melanchtona
Czy „wojna chłopców” była ruchem anabaptystów?
Pierwszy chrzest dla dorosłych w Zurychu w roku 1525
Szwajcaria:
Sytuacja najemników w Szwajcarii – Zwingli
Zgon Zwingliego – 1531
Listy między Greblem & Muntzerem
Grebel i przemoc – „Pierwszy absolutny nowoczesny pacyfista” a. Przeciwko obronie religii przez siłę b. W przeciwieństwie do Lutra i Kalwina, przeciwko proszeniu rządu o pomoc militarną c. Chrześcijanin nie mógł mieć funkcji państwowej
Baltashar Hubmaier (1480-1528) : a. Rząd jest dany przez Boga, aby nas chronić b. Chrześcijanie powinni płacić podatki c. Odpowiedzialnością chrześcijan jest walczyć, aby bronić państwa
Południowe Niemcy / Austria
Hans Hut a. Uznał bliskie przyjście Pana Jezusa – 1528 i to, że musimy walczyć o Królestwo b. Hans Hut zgodził się z wojną w pewnych sytuacjach
Pilgrim Marpeck a. 1531: przeciwko używaniu miecza jeśli chodzi o samoobronę b. przeciwko noszeniu broni
Wpływ Drugiego Przyjścia Pana Jezusa i Królestwa Tysiąclecia
Północne Niemcy i Holandia
Melchior Hoffman
Munster: 1534-35
Dopiero drugie pokolenie, pod wypływem Menno Simons, sprawiło że Anabaptyzm w Niemczech i Holandii stał się pacyfistyczny
Menno Simons zmieniał swój pogląd stopniowo
Dlaczego zmiana na pacyfizm w drugim pokoleniu?
Cała ta sprawy zależy od trzech pytań:
Początek Anabaptyzmu – 1525 albo wcześniej
Zasięg Anabaptyzmu – Czy odrzucimy pewne grupy tylko dlatego, że nie zgadzają się z naszym światopoglądem?
Miecz: Praktyczne zastosowanie:
Jak wygląda nauczenie Biblii na ten temat?
Oko za oko, ząb za ząb
Historia Izraela
Nauczanie Jana Chrzciciela (Łk. 3:14)
Nadstawienie drugiego policzka (Mat. 5:38-39)
Korneliusz (Dz. Apol. 10:1-2)
Rzym.13:1-7
1 Kor. 7:20
Objawienie 19:13-16
Jak wygląda sprawa pacyfizmu w historii Kościoła?
Waldensi
Albigensi
Kamizardzi
Hugenoci
Husyci
Wojna Religii we Francji w XVI w.
Praktyczne zastosowanie

Potrzeba rozróżniania pomiędzy sprawiedliwą wojną i niesprawiedliwą wojną – Hubmaier
Walka w imieniu religii
Kwestia kary śmierci
Kara fizyczna
Samoobrona
Obrona innych
Noszenie broni przy sobie
Sztuka walki

Lekcja 12 – plik mp3

Lekcja 13 – plik mp3

Lekcja 14 – plik mp3

 

 1525 – 1535

 

 

Historia anabaptyzmu należy do kategorii „teraz możemy o tym mówić!” Jest możliwe, że nie ma żadnej grupy w historii chrześcijaństwa, która została osądzona tak niesprawiedliwie jak anabaptyści XVI wieku. Ich losem jest albo bycie źle zrozumiałym, albo całkowicie zignorowany. Z wyjątkiem obecnego pokolenia, wszyscy oprócz niewielu kompetentnych historyków dołączyli do traktowania ‚kciuków w dół’, który trwał przez cztery wieki. (Wiliam Estep, The Anabaptist Story, 1.)

 

Dlaczego tak było?

 

 • Błędna informacja – np. List Judy i Ks. Henocha

 • Brak źródła

 • Brak zainteresowania

 • Munster

 • Brak rozumienia słowa „Anabaptysta”

 • Problem definicji i ich użytku przez Marksistów

 

Dlaczego nagle zainteresowanie w XX w.?

 • Ruch „Wolnego Kościoła”

 • Czas i możliwość

 • Uchodźcy

 

Teologia Anabaptystów

 

Wszystko zależy od tego, co oznacza „anabaptysta”?

 • Nowe nawrócenie i nowe życie

 • Nie reformacja, ale przywrócenie

 • Czym jest Kościół? (I) Tylko wierzący (II) W państwie, ale nie państwo (III) zawsze resztki

 • Bez hierarchii

 • Kwestia autonomii – pierwszy wiek i czasy prześladowania

 • Różnica pomiędzy autonomią i niezależnością – Relacja między zborami

 • Zagrożenia prywatnej interpretacji – Kwestia autorytetu

 • Kwestia „rozliczenia”

 • Misja

 • Chrystologia

 • Nie systematyczna teologia, ale „żywa” teologia – ruch nie miał wielu teologów, ale mnóstwo męczenników!

 

Męczeństwo: – dla prześladowanie

 

 • Trzy chrzty

 • Krótkie życie większości liderów

 • Poziom męczeństwa – jeden z największych, jeśli nie największy i historii Kościoła

 • Feliks Manz – pierwszy – 6 Marzec, 1526

 • Michał Sattler

 • Jedno miejsce i 350 na raz

 • Nastawienie: (I) Lutra (II) Zwingliego (III) Kalwina – nikt zabity przez niego

 • Munster był potrzebnym wytłumaczeniem

 • Prawie nigdzie nie było dla nich bezpiecznie – Polska wyjątkiem

 • Charakter kościoła podziemnego

 

Tak się stało, że na jedną okazję ponad dwudziestu mężczyzn, wdów, kobiet w ciąży i dziewczynek, było wrzuconych do okropnego, ciemnego lochu, aby spędzić resztę swojego życia nie widząc ani słońca ani księżyca i aby zakończyć swoje dnia o chlebie i wodzie. Byli skazani na pozostanie w tym stanie w tych ciemnych lochach, aby umrzeć, aby śmierdzieć i rozkładać się, umarli i żywi razem, aż żaden z nich nie pozostanie.

 

Konkluzja – Podsumowanie i lekcje dla Nas dzisiaj

 • Kilka ruchów – Pan Bóg działa w różnych miejscach jednocześnie

 • Ani katolicki ani protestancki

 • Tylko jeden autorytet – Biblia! Żaden kościół, żadna tradycja, żaden nauczyciel

 • Przywilej prywatnej interpretacji

 • Przeciwko ekumenizmu

 • Chrześcijaństwo jak życie uczniostwa

 • Jeśli Biblia mówi „tak” – „zrób” – Reformacja tak daleko tak jak Biblia wymaga

 • Ważność trzech chrztów – chęć, aby dać Bogu za wszelką cenę

 • Unikanie arogancji przyznanie praw autorskich prawdzie – Sektarianizm: „Chrzest, którego nauczam, i chrzest, którego rzekomo On nauczał, są tak od siebie oddalone jak niebo i ziemia, wschód i zachód, Chrystus i Belial” (Hubmaier)

 • Pozwalanie na wolność tam, gdzie Biblia tego nie określa – moda na chrzest

 • Ważność misji

 • Wybaczenie wrogów