Richard O’Connell – Historia Anabaptystów

 

Lekcja 1 – plik mp3

Lekcja 2 – plik mp3

   

Lekcja 3 – plik mp3

Lekcja 4 – plik mp3

Lekcja 5 – plik mp3

Lekcja 6 – plik mp3

Lekcja 7 – plik mp3

Lekcja 8 – plik mp3

Będziemy studiować tylko pierwsze dziesięć lat Anabaptyzmu: 1525 – 1535

Artykuły Schleitheimskie

1. Chrzest

2. Wydalenie

3. Łamanie chleba

4. Oddzielenie od obrzydliwości

5. Pastorzy w zborach

6. Miecz

7. Przysięgi

I)                       Artykuł 4: Oddzielenie od Zła

1.                  Dwa systemy „Dualizmu”

2.                  Przykłady „Dualizmu” – Waldensi, Albigensi i Katarzy

3.                  Oskarżeniem „Dualizmu” w kontekście uświęcenia jest prawda!

Albowiem prawdziwie stworzenie Boże jest jedynie dwóch rodzajów, dobrego i złego, wierzącego i niewierzącego, ciemności i światła, świata i tych, którzy nie są ze świata, świątyni Bożej i bałwanów, Chrystusa i Beliala”

Wiara powinna dotykać każdego aspektu Twojego życia

I) Moralna separacja (II) Polityczna separacja (III) Teologiczna separacja

(I) Moralna separacja

Anabaptysta rozpoznany raczej przez swoje życie, niż swoją doktryną:

Kasper Zachers opisany został jako: „niepostrzeganego przez zwykły lud jako anabaptystę, gdyż jest osobą grubiańską, z łatwością wdającym się w spory z innymi,   zaczynający bójki oraz kłótnie,  przeklinający i złorzeczący, zakłócający spokój, noszący przy sobie broń.”

– nawet Diabeł może się pojawić jako anioł światłości!

chodzenie do karczm

II)                    Polityczna Separacja:

a. głosowanie

b. praca jako urzędnik

c. cechy (związek pracy)

III) Teologiczna separacja: od której powinniśmy stronić i uciekać. Przez to rozumie się wszystkie papieskie i antypapieskie dzieła i kościelne nabożeństwa

a. Obecność na mszy

b. Obecność na kazaniach reformatorów

c.       Współpraca (ekumenizm)

d. Literatura

II)                    Artykuły 5: Pastorzy w zborach

Wstęp:

1.     Nie chcieli zrobić reformacji, raczej powrót do Kościoła NT

2.     Gdzie w NT jest papież, kardynał albo arcybiskup?

Różnica pomiędzy biskupem i starszym – Wyznanie kościoła w Strasburgu 1568 – nie ma różnicy

Jak pastorzy byli wybrani?

Jeśli zdarzy się, że ze względu na krzyż pastor ten zostanie wygnany czy posłany do Pana, inny powinien być wybrany w jego miejsce tej samej godziny

a. Pasterz wybrany przez lokalny zbór i przez Ducha Świętego

b. W jaki sposób?  Za zgodą zgromadzenia

c. Nałożenie rąk starszych

Kwalifikacje

Pastor w kościele Bożym powinien, jak nakazał Paweł, być człowiekiem o dobrej reputacji pośród tych, którzy są poza nami:

a. Księża jako kontrast do życia

b. Usunięcie jeśli życie nie jest w porządku

c. Kwalifikacje moralne i duchowe, nie akademickie

d. Muszą być żonaci, mając swoje dzieci

Ponadto, taki powinien być wspierany przez zbór, który go wyznaczył, w czym może potrzebować, aby ten, kto Ewangelię głosi mógł z niej żyć, jak nakazał Pan.

a. Wspierany przez lokalny zbór, a nie przez hierarchię albo przez władzę

b. Każdy zbór niezależny

c. Zbiorowa odpowiedzialność

Jeśli pastor zrobił coś, co podlega karceniu, nie powinien być napominany inaczej jak w oparciu o dwóch lub trzech świadków. A kiedy grzeszą, powinni być karceni przed wszystkimi, aby inni widzieli i się bali.

a. Bez centralnego autorytetu

b. Dyscyplina w rękach lokalnego zboru

c. Nikt nie jest „niedotykalny”

d. Jeden pasterz albo więcej?

Lekcja 9 – plik mp3

Lekcja 10 – plik mp3

Lekcja 11 – plik mp3

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)
1521-22 1521 1525 1525/26 1529 Ok. 1530 1528
Prorocy z Zwickau Zurych Niemiec Południowa (Augsburg) Niemiec Północny i Holandia Spirytualiści Hutterzy
Tomasz Muntzer Konrad Grebel, Michael Sattler & Balthasar Hubmaier Hans Denck (1500-1527), Hans Hut & Pilgrim Marpeck (zm. 1556) Melchior Hoffman Sebastian Franck(1499-1542), Kasper Schwenkfeld(1490-1561) Jakub Hutter (zm. 1536)
1524-25
Wojna Chłopców „Takie opinie mieli Sattler i jego uczniowie, ale ich było tylko kilku” (Franck) Samoobrona i wojna Walka o Królestwo
Od ok. 1536:Mennonici
Problem jeśli chodzi o definicję „Anabaptysty” w pierwszym pokoleniu 1521-1525: Zwickau i Wittenberg Prorocy z Zwickau A B Karlstadt Tomasz Munzter – główny lider Anabaptystów zarówno według Lutra jak i Melanchtona Czy „wojna chłopców” była ruchem anabaptystów? Pierwszy chrzest dla dorosłych w Zurychu w roku 1525 Szwajcaria: Sytuacja najemników w Szwajcarii – Zwingli Zgon Zwingliego – 1531 Listy między Greblem & Muntzerem Grebel i przemoc – „Pierwszy absolutny nowoczesny pacyfista” a. Przeciwko obronie religii przez siłę b. W przeciwieństwie do Lutra i Kalwina, przeciwko proszeniu rządu o pomoc militarną c. Chrześcijanin nie mógł mieć funkcji państwowej Baltashar Hubmaier (1480-1528) : a. Rząd jest dany przez Boga, aby nas chronić b. Chrześcijanie powinni płacić podatki c. Odpowiedzialnością chrześcijan jest walczyć, aby bronić państwa Południowe Niemcy / Austria Hans Hut a. Uznał bliskie przyjście Pana Jezusa – 1528 i to, że musimy walczyć o Królestwo b. Hans Hut zgodził się z wojną w pewnych sytuacjach Pilgrim Marpeck a. 1531: przeciwko używaniu miecza jeśli chodzi o samoobronę b. przeciwko noszeniu broni Wpływ Drugiego Przyjścia Pana Jezusa i Królestwa Tysiąclecia Północne Niemcy i Holandia Melchior Hoffman Munster: 1534-35 Dopiero drugie pokolenie, pod wypływem Menno Simons, sprawiło że Anabaptyzm w Niemczech i Holandii stał się pacyfistyczny Menno Simons zmieniał swój pogląd stopniowo Dlaczego zmiana na pacyfizm w drugim pokoleniu? Cała ta sprawy zależy od trzech pytań: Początek Anabaptyzmu – 1525 albo wcześniej Zasięg Anabaptyzmu – Czy odrzucimy pewne grupy tylko dlatego, że nie zgadzają się z naszym światopoglądem? Miecz: Praktyczne zastosowanie: Jak wygląda nauczenie Biblii na ten temat? Oko za oko, ząb za ząb Historia Izraela Nauczanie Jana Chrzciciela (Łk. 3:14) Nadstawienie drugiego policzka (Mat. 5:38-39) Korneliusz (Dz. Apol. 10:1-2) Rzym.13:1-7 1 Kor. 7:20 Objawienie 19:13-16 Jak wygląda sprawa pacyfizmu w historii Kościoła? Waldensi Albigensi Kamizardzi Hugenoci Husyci Wojna Religii we Francji w XVI w. Praktyczne zastosowanie Potrzeba rozróżniania pomiędzy sprawiedliwą wojną i niesprawiedliwą wojną – Hubmaier Walka w imieniu religii Kwestia kary śmierci Kara fizyczna Samoobrona Obrona innych Noszenie broni przy sobie Sztuka walki

Lekcja 12 – plik mp3

Lekcja 13 – plik mp3

Lekcja 14 – plik mp3

1525 – 1535 Historia anabaptyzmu należy do kategorii „teraz możemy o tym mówić!” Jest możliwe, że nie ma żadnej grupy w historii chrześcijaństwa, która została osądzona tak niesprawiedliwie jak anabaptyści XVI wieku. Ich losem jest albo bycie źle zrozumiałym, albo całkowicie zignorowany. Z wyjątkiem obecnego pokolenia, wszyscy oprócz niewielu kompetentnych historyków dołączyli do traktowania ‘kciuków w dół’, który trwał przez cztery wieki. (Wiliam Estep, The Anabaptist Story, 1.) Dlaczego tak było?
 • Błędna informacja – np. List Judy i Ks. Henocha
 • Brak źródła
 • Brak zainteresowania
 • Munster
 • Brak rozumienia słowa „Anabaptysta”
 • Problem definicji i ich użytku przez Marksistów
Dlaczego nagle zainteresowanie w XX w.?
 • Ruch „Wolnego Kościoła”
 • Czas i możliwość
 • Uchodźcy
Teologia Anabaptystów Wszystko zależy od tego, co oznacza „anabaptysta”?
 • Nowe nawrócenie i nowe życie
 • Nie reformacja, ale przywrócenie
 • Czym jest Kościół? (I) Tylko wierzący (II) W państwie, ale nie państwo (III) zawsze resztki
 • Bez hierarchii
 • Kwestia autonomii – pierwszy wiek i czasy prześladowania
 • Różnica pomiędzy autonomią i niezależnością – Relacja między zborami
 • Zagrożenia prywatnej interpretacji – Kwestia autorytetu
 • Kwestia „rozliczenia”
 • Misja
 • Chrystologia
 • Nie systematyczna teologia, ale „żywa” teologia – ruch nie miał wielu teologów, ale mnóstwo męczenników!
Męczeństwo: – dla prześladowanie
 • Trzy chrzty
 • Krótkie życie większości liderów
 • Poziom męczeństwa – jeden z największych, jeśli nie największy i historii Kościoła
 • Feliks Manz – pierwszy – 6 Marzec, 1526
 • Michał Sattler
 • Jedno miejsce i 350 na raz
 • Nastawienie: (I) Lutra (II) Zwingliego (III) Kalwina – nikt zabity przez niego
 • Munster był potrzebnym wytłumaczeniem
 • Prawie nigdzie nie było dla nich bezpiecznie – Polska wyjątkiem
 • Charakter kościoła podziemnego
Tak się stało, że na jedną okazję ponad dwudziestu mężczyzn, wdów, kobiet w ciąży i dziewczynek, było wrzuconych do okropnego, ciemnego lochu, aby spędzić resztę swojego życia nie widząc ani słońca ani księżyca i aby zakończyć swoje dnia o chlebie i wodzie. Byli skazani na pozostanie w tym stanie w tych ciemnych lochach, aby umrzeć, aby śmierdzieć i rozkładać się, umarli i żywi razem, aż żaden z nich nie pozostanie. Konkluzja – Podsumowanie i lekcje dla Nas dzisiaj
 • Kilka ruchów – Pan Bóg działa w różnych miejscach jednocześnie
 • Ani katolicki ani protestancki
 • Tylko jeden autorytet – Biblia! Żaden kościół, żadna tradycja, żaden nauczyciel
 • Przywilej prywatnej interpretacji
 • Przeciwko ekumenizmu
 • Chrześcijaństwo jak życie uczniostwa
 • Jeśli Biblia mówi „tak” – „zrób” – Reformacja tak daleko tak jak Biblia wymaga
 • Ważność trzech chrztów – chęć, aby dać Bogu za wszelką cenę
 • Unikanie arogancji przyznanie praw autorskich prawdzie – Sektarianizm: „Chrzest, którego nauczam, i chrzest, którego rzekomo On nauczał, są tak od siebie oddalone jak niebo i ziemia, wschód i zachód, Chrystus i Belial” (Hubmaier)
 • Pozwalanie na wolność tam, gdzie Biblia tego nie określa – moda na chrzest
 • Ważność misji
 • Wybaczenie wrogów