Nasze spotkanie z Bogiem poprzedza różna droga, bardzo różna. Dlatego nie do końca można odgadnąć, co któremu z nas będzie szczególnie pomocą w pierwszych latach podążania za Chrystusem. Tu jednak staramy się zaproponować takie kursy, które, w naszej ocenie, mają szczególną wagę dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z podstawowym przesłaniem Pisma Świętego lub pragną odświeżyć kluczowe przesłanie Bożego Słowa dla życia z Bogiem.

 

Kursy Biblijne z serii “Odkrycia”