Nowy Testament daje nam wyraźnie znać, że poznanie woli Boga nie jest takie samo proste w całym jej zakresie. Często różni się ona od naszych pragnień i wyobrażeń, i to bardzo. Odwaga dotarcia do takich obszarów woli Boga wymaga i jasnego poddania się naszemu Panu, zwykłego wysiłku (fizycznego i umysłowego), ale i wytrwałej postawy szczerości. Liczy się przecież nie samo to, co wiemy, ale czy to, co wiemy, odbije się w naszym życiu. W tym miejscu zebraliśmy takie kursy, które wymagają od nas więcej wysiłku, ale też obiecują głębszą satysfakcję.