Od szeregu lat BEREA stała się ważnym punktem upowszechnienia świadomości o istotnym znaczeniu retoryki biblijnej w procesie badania i dochodzenia do przesłania ksiąg Biblii. Z tego powodu kursy zawarte w tym zbiorze mogą być pomocą dla wszystkich, którzy poszukują głębszych i całościowych dyskusji o księgach biblijnych, dla tych, których dotychczasowe odpowiedzi na ważne lub trudne miejsca w Biblii nie satysfakcjonują. Kursy te w naturalny sposób mogą być również wsparciem dla wierzących, którzy są zaangażowani w zwiastowanie Słowa Bożego, objaśnianie go przez kazania, wykłady lub dyskusje w ramach studium Pisma Świętego. Specyfika podejścia do tekstów przez hebrajską retorykę biblijną w szczególności sprawia to, że uczestnicy w łatwy sposób zapamiętują kompozycję ramową całych ksiąg, a to ogromna pomoc do życia Bożym Słowem.