Zdecydowana większość tematów podejmowanych w “Berei” jest związanych bezpośrednio z Biblią, teologią i życiem chrześcijańskim. Nie ograniczamy się jednak do czerpania wyłącznie z tych obszarów, gdyż życie duchowe jest czymś znacznie szerszym, a rozwój duchowy dokonuje się przez czerpanie dobrych impulsów z wielu dziedzin wiedzy i doświadczeń człowieka. W tym miejscu pragniemy udostępnić zbiór kursów, które poszerzają naszą świadomość w różnych obszarach (archeologia biblijna, historia kościoła i in.), ale wciąż pozostają ukierunkowane na budowaniu wierzących w ich świadomości i duchowości.