Odkryj prawdziwy pokój – Dariusz Szymkowiak

Dariusz Szymkowiak

Wielu współczesnych ludzi straciło nadzieję i poczucie sensu życia. Miotają się oni gorączkowo między kolejnymi fantazjami w poszukiwaniu pokoju, sukcesu czy zaspokojenia i niemal za każdym razem przeżywają rozczarowanie. Pieniądze, narkotyki, seks, kariera – wszystkie te i wciąż nowe bożki obiecują zaspokojenie i nawet na krótką chwilę tej obietnicy dotrzymują. Ale ostatecznie ich czciciele wciąż pozostają nienasyceni. Nasz świat jest pełen ofiar swoich własnych iluzji: ludzi, którzy próbowali już wszystkiego, ale tak naprawdę nie znaleźli niczego wartościowego; ludzi, którzy mają już „wszystko”, lecz wciąż chcą więcej; są to niespokojni i zdesperowani „poszukiwacze”.
Istnieje jednak coś takiego, jak prawdziwy pokój – pokój, którego nie mogą nas pozbawić ani codzienne troski, ani smutek, ani niedostatek; pokój, który wypełnia duszę i który trwa. Taki pokój może stać się udziałem każdego, kto tego pragnie. Niezależnie od tego, kim jesteś, jakie jest twoje pochodzenie, twoja przeszłość czy osobowość, możesz doświadczyć takiego pokoju. Odpowiedź na pytanie, jak go znaleźć jest jednoznaczna. Jest tylko jeden sposób, w jaki można dostąpić tego pokoju i trwać w nim. I ten kurs w naszym przekonaniu pomoże ci go odkryć.

Kilka słów o wykładowcy:

Brat Darek Szymkowiak jest starszym w zborze Kościoła Ewangelicznego w Bydgoszczy. Od 2011 jest misjonarzem w Lidze Biblijnej, koordynatorem regionalnym Projektu Filip oraz szkoleniowcem programu Misja_PL. Jest także zaangażowany w służbę więzienną w ramach projektu „Prawdziwa wolność”. Odwiedza więzienia oraz prowadzi korespondencyjne kursy biblijne z więźniami.

Część 1


Część 2


Część 3


Część 4


Część 5


Część 6


Część 7


Część 8


Część 9


Część 10


Praktyczny Wykład Starego Testamentu – Księga Daniela

Księga Daniela budzi żywe zainteresowanie czytelników ze względu na apokaliptyczny charakter z bardzo niesamowitymi wizjami. Ponadto treść Księgi zawiera elementy eschatologiczne, a kwestia „końca świata” zawsze interesowała ludzi. Zapraszam zatem do mojej prezentacji tej Księgi. Szczególnie chciałbym pokazać  kompozycję Księgi Daniela, co pomoże lepiej uchwycić sens jej przesłania tej i zrozumieć jej główne akcenty. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć treść Księgi niejako z lotu ptaka, przez co przemówi do nas nawet przez te najtrudniejsze miejsca.
Księga ta stanowi też dla mnie świetny materiał, który ukazuje specyficzny sposób (jakże odmienny od współczesnego) komponowania tekstów. Chciałbym na przykładzie tej księgi pokazać  praktyczne zastosowanie retoryki biblijnej, którą wykładamy w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacyjnym „Berea”.
Moim założeniem wstępnym jest przekonanie, że Księga jako całość zawiera logiczny sens i nie jest tylko luźnym powiązaniem różnych wątków. Nie będę dzielił Księgi tylko na część historyczna i proroczą, bo widzę w niej też sensowne powiązanie wszystkich jej fragmentów niezależnie od tego z której części pochodzą. Księga jako całość jest niezwykle spójna i każdy jej fragment wnosi coś do rozwinięcia głównego przesłania.
Na początku pokażę ogólną strukturę całości Księgi Daniela, apotem krok po kroku będę pokazywać jak natchniony autor rozwija swój argument, zmierzając do postawienia głównych akcentów, które powinny mieć realny wpływ na nasze codzienne życie.
Serdecznie zapraszam
Krzysztof Gołębiowski

Część 1


Część 2


Część 3 

Kompozycje czterech pierwszych rozdziałów Księgi Daniela

  

Część 4


Część 5


Część 6


 

Kompozycje rozdziałów 5-7 Księgi Daniela

  

Część 7


Część 8


Część 9


 

Kompozycje rozdziałów 8-9 Księgi Daniela


Część 10


Część 11


 

Kompozycje rozdziałów 10-12 Księgi Daniela oraz inne materiałyWymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
Temat pracy zaliczeniowej:
Temat pracy – W oparciu materiał biblijny z kursu napisz pracę na wybrany temat:

 1. Na bazie rozdziałów 2 i 7 Księgi Daniela opisz kolejność potęg światowych; rozwiń zwłaszcza “stopy posągu” (r. 2) i “czwarte zwierzę” (r. 7).
 2. Napisz swoje rozumienie proroctwa o 70 tygodniach (Daniela 9:24-27).
 3. Rozwiń treść rozdziałów 10-12 ze szczególnym uwypukleniem głównych akcentów.

Objętość pracy ok 3-4 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂

  Hebrajska Retoryka Biblijna IV – Marek Kaczmarczyk

  Hebrajska Retoryka Biblijna III – Marek Kaczmarczyk

  Hebrajska Retoryka Biblijna II – Marek Kaczmarczyk

  Hebrajska Retoryka Biblijna I – Marek Kaczmarczyk

  Opis

  Przedmiot „Hebrajska retoryka biblijna” (dalej: HRB) koncentruje swoją uwagę na tym, jakie są typowe dla Biblii konstrukcje literackie tekstu oraz jak budują znaczenie poszczególnych wypowiedzi biblijnych. Będziemy zatem zapoznawać się z tym, jakich struktur używali autorzy biblijni, jak je odkrywać i jak je odczytywać.

  Jestem przekonany, że nasza praca, choć będzie wymagała pewnego wysiłku, podniesie nasze kwalifikacje w obcowaniu z tak ważnymi tekstami, jakie zawiera Biblia, jak również wzbogaci nas duchowo przez docieranie do rzeczy, których znacznie trudniej byłoby odkryć bez wiedzy jaką przynosi HRB.

  Cele

  Celem zajęć jest zarówno uwrażliwienie studentów na specyficzną formę przekazu treści w Biblii jak i udzielenie praktycznych wskazówek pomocnych w trakcie samodzielnego studium Pisma.

  REGUŁY PRZEGLĄDANIA TREŚCI 

  Zawartość kursu uporządkowana została tak, że rzeczy podstawowe i fundamentalne zostały umieszczone na początku. Im dalej, tym więcej pojawia się elementów rozbudowujących nasze zagadnienie. Dlatego wskazane jest, aby kurs był przeglądany w kolejności lekcji oraz w takiej kolejności był zaliczany.

  Materiał, który będzie podlegał sprawdzeniu przez ćwiczenia zaliczające, bądź będzie dla nich podstawą, zawarty będzie całkowicie w wykładach (wideo), prezentacjach i materiałach załączanych jako dokumenty do treści lekcji.

  W celu maksymalnego wykorzystania materiałów udostępnionych do danej lekcji, sugeruję odsłuchiwanie wykładu i jednoczesne przeglądanie slajdów. Nad wieloma slajdami warto się zatrzymać nieco dłużej niż była ku temu okazja na zajęciach (niestety) Klawisz pauzy na nagraniu wideo pozwoli wam spokojnie przestudiować treści slajdu, a następnie powrócić do wykładu.

  Praktyczny wykład Nowego Testamentu – List do Rzymian II


  Kurs w oparciu o List apostoła Pawła do Rzymian w ramach cyklu „Praktyczny wykład Nowego Testamentu” może budzić zdziwienie lub pytanie: czy rzeczywiście w tym, dla wielu najpoważniejszym teologicznym dziele apostoła Pawła, wymiar praktyczny jest aż tak istotny i obszerny, by budować cały kurs z takiej perspektywy. Muszę przyznać, że jeszcze jakiś czas temu i ja odnalazłbym się w gronie niedowierzających. Teraz jednak, po kilku latach spędzonych nad listem Pawła, mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jego list jest nie tylko przesycony troską o właściwą praktykę życia wierzących, ale też na adekwatną Ewangelii praktykę zorientowany. Dla Pawła jednak właściwa praktyka stanowi wynik zrozumienia istoty Ewangelii, dlatego aspekt praktyczny nie pojawia się w treści listu w pierwszej kolejności, ale w dalszej, jako rezultat, wynik pojęcia dzieła Boga w Chrystusie.
  Jedną z trudności listu jest fakt, że lekcje Pawła nie są zwykłym wykładem, ale wyrażane są w polemicznym dialogu. Zanim więc zostaną wyciągnięte na wierzch lekcje praktyczne, Paweł musi rozprawić się z szeregiem problemów o różnym charakterze, które praktykę dyktowaną przez Ewangelię o Chrystusie utrudniały lub czyniły wręcz niemożliwą.
  No i proszę, choć to tylko zaproszenie, a już wpadliśmy na grunt dyskusji o kluczowych kwestiach kontekstu Listu do Rzymian. Rzeczywiście, trudno będzie nam uciec od podjęcia szeregu problemów tworzących kontekst sytuacji, koncepcji teologicznych Pawła i trudności interpretacyjnych.
  List do Rzymian apostoła Pawła, to wyjątkowa księga Nowego Testamentu. Jej waga dla teologii chrześcijańskiej, zwłaszcza protestanckiej i ewangelikalnej, ale też różne obciążenia jakie sprowadziła na nią historia koncepcji i sporów teologicznych, czynią z niej tekst bardzo trudny do rozważań, do komentowania, ale i do uczciwej analizy. W takim kontekście łatwo bronić swoich pozycji, łatwo też o polityczną poprawność… Powyższe może też zrodzić pytanie, czy długie lata angażowania listu do Rzymian w polemiki nie nadużyły jego przesłania i oryginalnego wywodu autora. Innymi słowy, czy wciąż odczytujemy list Pawła w jego własnym kontekście, na jego warunkach, a nie na naszych? Czy nadążamy bardziej za Pawłem, czy raczej za utartym sposobem odczytu jego tekstu?
  Decydując się na prezentację Listu do Rzymian z perspektyw hebrajskiej retoryki biblijnej, czynię to z przekonaniem, że takie podejście może skokowo przenieść nas bliżej sedna listu i logiki wywodu Pawła (takie przynajmniej są moje dotychczasowe doświadczenia). Może się to stać jednak tylko pod warunkiem, że istnieje rozwiązanie kompozycji listu do Rzymian, które jest dostatecznie przekonujące. Otóż, pojawienie się kursu opartego na liście do Rzymian nie jest eksperymentem. Ostatnich kilka lat upłynęło mi na badaniu tego tekstu, a rezultaty mogli już poznać i ocenić wierzący z różnych środowisk. Pozytywne odbiór i ocena wyniku stały się zachętą do podzielenia się nową wizją listu do Rzymian w ramach Szkoły Biblijnej BEREI.
  Zapraszając do wspólnego przejścia przez List do Rzymian, zapewniam, że będzie to spotkanie z Pawłem na zupełnie nowy sposób. Może się też zdarzyć, że stanie się okazją do świeżego spotkania z Ewangelią zwiastowaną przez Pawła. Ufam, że prezentacja Listu do Rzymian ostatecznie sprawi, że i my, podążając tropem interwencji Pawła, odkryjemy takie życie w Chrystusie, do jakiego wzywał apostoł Paweł wszystkich odbiorców jego słów.
   

  • Prezentacja materiału będzie prowadzona z perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej (HRB) w podejściu semantyczno-tematycznym (PS-T).
  • Całość materiału Listu do Rzymian podzielona została na dwie części. Niniejszy kurs stanowi część drugą. Pierwsza część kursu jest dostępna tu: linkZapraszam serdecznie do wspólnego wejścia w praktyczny wymiar Listu do Rzymian.

  MP3:

  Prezentacja  MP3:

  Prezentacja  MP3:

  Prezentacja  MP3:

  Prezentacja  MP3:

  Prezentacja

  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab

  Download [2.75 MB]
  Wymagania:
  I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
  II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
  Temat pracy zaliczeniowej:
  Temat pracy – W oparciu materiał biblijny z kursu odpowiedz…
  Objętość pracy ok 3-4 str.
  Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
  Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂


   Praktyczny wykład Nowego Testamentu – List do Rzymian I


   Kurs w oparciu o List apostoła Pawła do Rzymian w ramach cyklu „Praktyczny wykład Nowego Testamentu” może budzić zdziwienie lub pytanie: czy rzeczywiście w tym, dla wielu najpoważniejszym teologicznym dziele apostoła Pawła, wymiar praktyczny jest aż tak istotny i obszerny, by budować cały kurs z takiej perspektywy. Muszę przyznać, że jeszcze jakiś czas temu i ja odnalazłbym się w gronie niedowierzających. Teraz jednak, po kilku latach spędzonych nad listem Pawła, mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jego list jest nie tylko przesycony troską o właściwą praktykę życia wierzących, ale też na adekwatną Ewangelii praktykę zorientowany. Dla Pawła jednak właściwa praktyka stanowi wynik zrozumienia istoty Ewangelii, dlatego aspekt praktyczny nie pojawia się w treści listu w pierwszej kolejności, ale w dalszej, jako rezultat, wynik pojęcia dzieła Boga w Chrystusie.
   Jedną z trudności listu jest fakt, że lekcje Pawła nie są zwykłym wykładem, ale wyrażane są w polemicznym dialogu. Zanim więc zostaną wyciągnięte na wierzch lekcje praktyczne, Paweł musi rozprawić się z szeregiem problemów o różnym charakterze, które praktykę dyktowaną przez Ewangelię o Chrystusie utrudniały lub czyniły wręcz niemożliwą.
   No i proszę, choć to tylko zaproszenie, a już wpadliśmy na grunt dyskusji o kluczowych kwestiach kontekstu Listu do Rzymian. Rzeczywiście, trudno będzie nam uciec od podjęcia szeregu problemów tworzących kontekst sytuacji, koncepcji teologicznych Pawła i trudności interpretacyjnych.
   List do Rzymian apostoła Pawła, to wyjątkowa księga Nowego Testamentu. Jej waga dla teologii chrześcijańskiej, zwłaszcza protestanckiej i ewangelikalnej, ale też różne obciążenia jakie sprowadziła na nią historia koncepcji i sporów teologicznych, czynią z niej tekst bardzo trudny do rozważań, do komentowania, ale i do uczciwej analizy. W takim kontekście łatwo bronić swoich pozycji, łatwo też o polityczną poprawność… Powyższe może też zrodzić pytanie, czy długie lata angażowania listu do Rzymian w polemiki nie nadużyły jego przesłania i oryginalnego wywodu autora. Innymi słowy, czy wciąż odczytujemy list Pawła w jego własnym kontekście, na jego warunkach, a nie na naszych? Czy nadążamy bardziej za Pawłem, czy raczej za utartym sposobem odczytu jego tekstu?
   Decydując się na prezentację Listu do Rzymian z perspektyw hebrajskiej retoryki biblijnej, czynię to z przekonaniem, że takie podejście może skokowo przenieść nas bliżej sedna listu i logiki wywodu Pawła (takie przynajmniej są moje dotychczasowe doświadczenia). Może się to stać jednak tylko pod warunkiem, że istnieje rozwiązanie kompozycji listu do Rzymian, które jest dostatecznie przekonujące. Otóż, pojawienie się kursu opartego na liście do Rzymian nie jest eksperymentem. Ostatnich kilka lat upłynęło mi na badaniu tego tekstu, a rezultaty mogli już poznać i ocenić wierzący z różnych środowisk. Pozytywne odbiór i ocena wyniku stały się zachętą do podzielenia się nową wizją listu do Rzymian w ramach Szkoły Biblijnej BEREI.
   Zapraszając do wspólnego przejścia przez List do Rzymian, zapewniam, że będzie to spotkanie z Pawłem na zupełnie nowy sposób. Może się też zdarzyć, że stanie się okazją do świeżego spotkania z Ewangelią zwiastowaną przez Pawła. Ufam, że prezentacja Listu do Rzymian ostatecznie sprawi, że i my, podążając tropem interwencji Pawła, odkryjemy takie życie w Chrystusie, do jakiego wzywał apostoł Paweł wszystkich odbiorców jego słów.
    

   • Prezentacja materiału będzie prowadzona z perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej (HRB) w podejściu semantyczno-tematycznym (PS-T).
   • Całość materiału Listu do Rzymian podzielona została na dwie części. Niniejszy kurs stanowi część pierwszą. Druga część kursu planowana jest na semestr wiosenny w roku 2017/2018 (zob. PLAN WYKŁADÓW)

    
   Zapraszam serdecznie do wspólnego wejścia w praktyczny wymiar Listu do Rzymian.
    
   Marek Kaczmarczyk


   MP3:

   Prezentacja

   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [11.01 MB]

   Skrypt wykładów

   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [332.59 KB]   MP3:

   Prezentacja:

   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [6.05 MB]   MP3:


   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [3.55 MB]

   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [6.21 MB]

   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [3.28 MB]
   Wymagania:
   I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
   II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
   Temat pracy zaliczeniowej:
   Temat pracy – Dodatkowe informacje
   Objętość pracy ok 3-4 str.
   Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
   Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymasz certyfikat ukończenia kursu 🙂     

    Przybytek i biblijne święta – zapowiedź zbawienia w Chrystusie

    wpis w: Dla początkujących, Kursy | 0


    Serdecznie zapraszam do obejrzenia wykładów!


    MP3:    MP3:    MP3:    MP3:    MP3:
    Wymagania:
    I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
    II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
    Temat pracy zaliczeniowej: Omów trzy elementy przybytku; w jaki sposób ukazują dzieło zbawienia w Chrystusie.
    Objętość pracy ok 3-4 str.
    Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
    Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymasz certyfikat ukończenia kursu 🙂