Księgi Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza – PWST


Serdecznie zapraszam do “podróży” po Księgach Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza, które zawierają natchnione Słowa Boga z ważnym przesłaniem także dla uczniów Chrystusa.
Integralną częścią kursu jest osobiste czytanie Ksiąg Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza z jednoczesnym wyszukiwaniem tekstów dotykających trzech kluczowych tematów:

 • O Bogu,
 • O Chrystusie,
 • O drodze.

Jedyną lekturą obowiązkową jest Biblia. Jestem przekonany, że nigdy nie zabraknie duchowego pokarmu i Bożego błogosławieństwa przy zajmowaniu się Jego Słowem.
Podczas czytania proszę z ołówkiem /kredkami/ w ręku odznaczać wersety dotyczące trzech tematów (o Bogu, o Chrystusie, o drodze)”. Sugeruję kolorowanie Biblii w trzech kolorach, ale można to robić dowolnie (np. trzy kolumny w notatniku lub zaznaczyć ołówkiem na marginesie Biblii: B, CH, lub D etc. Niezależnie od wybranej metody istotne jest, żeby to robić równolegle z wysłuchiwaniem wykładów. Będzie to niejako zbieranie informacji przydatnych do napisania pracy końcowej na wybrany temat.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Bożej opieki.
Krzysztof Gołębiowski

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [803.96 KB]

Lekcja 4

Lekcja 5

Lekcja 6

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [899.46 KB]

Lekcja 7

Lekcja 8

Lekcja 9

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [732.16 KB]

Lekcja 10

Lekcja 11

Lekcja 12

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.69 MB]

Lekcja 13

Lekcja 14

Lekcja 15

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [3.22 MB]


Wymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.

Tematy pracy zaliczeniowej (do wyboru):
I. Chrystus objawiony w Księgach Kronik, Ezdrasza i Nehemiasz.
II. Obraz Boga w tych księgach ST.
III. Czego nauczyłeś się z tekstów “o Drodze”, które odszukałeś?
Objętość pracy ok 3-4 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂
Temat pracy – W oparciu materiał biblijny z kursu odpowiedz…
Objętość pracy ok 3-4 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂

  Praktyczny wykład Starego Testamentu – Księgi Królewskie


  Serdecznie zapraszam do “podróży” po Księgach Królewskich, które zawierają natchnione Słowa Boga z ważnym przesłaniem także dla uczniów Chrystusa.
  Integralną częścią kursu jest osobiste czytanie Ksiąg Królewskich z jednoczesnym wyszukiwaniem tekstów dotykających trzech kluczowych tematów:

  • O Bogu,
  • O Chrystusie,
  • O drodze.

  Jedyną lekturą obowiązkową jest Biblia. Jestem przekonany, że nigdy nie zabraknie duchowego pokarmu i Bożego błogosławieństwa przy zajmowaniu się Jego Słowem.
  Podczas czytania proszę z ołówkiem /kredkami/ w ręku odznaczać wersety dotyczące trzech tematów (o Bogu, o Chrystusie, o drodze)”. Sugeruję kolorowanie Biblii w trzech kolorach, ale można to robić dowolnie (np. trzy kolumny w notatniku lub zaznaczyć ołówkiem na marginesie Biblii: B, CH, lub D etc. Niezależnie od wybranej metody istotne jest, żeby to robić równolegle z wysłuchiwaniem wykładów. Będzie to niejako zbieranie informacji przydatnych do napisania pracy końcowej na wybrany temat.
  Pozdrawiam serdecznie i życzę Bożej opieki.
  Krzysztof Gołębiowski

  Część 1

   

        plik mp3
   

  Część 2

   

        plik mp3
   

  Część 3

   

        plik mp3
   

  Część 4

   

        plik mp3
   

  Część 5

   

        plik mp3
   

  Część 6

   

  Z powodów technicznych nie nagrał się ten wykład.


  Lekcja 7

        plik mp3

  Lekcja 8

        plik mp3

  Lekcja 9

        plik mp3


  Lekcja 10

        plik mp3

  Lekcja 11

        plik mp3

  Lekcja 12

        plik mp3


  Lekcja 13

        plik mp3

  Lekcja 14

        plik mp3

  Lekcja 15

        plik mp3  Wymagania:
  I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
  II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
   
  Tematy pracy zaliczeniowej (do wyboru):
  I. Chrystus objawiony w Księgach Królewskich.
  II. Obraz Boga w Księgach Królewskich.
  III. Czego nauczyłeś się z tekstów “o Drodze”, które odszukałeś w Księgach Królewskich?
  Objętość pracy ok 3-4 str.
  Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
  Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂

    

   KRK z ewangelicznej perspektywy – Zbigniew Sobczak

   W wykładach odniesiemy się do rzymskokatolickiej:
   – doktryny: najwyższy autorytet (Tradycja i Pismo św.), sakramenty („najświętszy sakrament” i „najmniej święty”), zbawienie (rola uczynków, „odpusty”- w parafii i „święto zmarłych”);
   – liturgii: od dziękczynienia (gr. eucharystia) w pierwszych wiekach – do uobecniania ofiary (msza św.- często mylnie nazywana „eucharystią”);
   – struktury: kapłaństwo, hierarchiczna struktura, episkopalna hierarchia (w tym: papiestwo i sukcesja apostolska);
   – kultu świętych: dla rzymskokatolickiej ortodoksji niekonieczny, ale w rzymskokatolickiej Polsce ponad normę „rozdmuchany”;
   – ekumenii: utopijnej wizji spotkania się „przy jednym ołtarzu” i wspólnej „ofierze mszy św” – bez formalnego członkostwa w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Światowej Radzie Kościołów.

   W przedstawieniu poglądów rzymskokatolickich będę korzystał wyłącznie z rzymskokatolickich źródeł takich jak:
   – Kodeks Prawa Kanonicznego (w jęz. łacińskim i polskim), wyd. przez Pallotinum w r. 1984.
   – Dogmatyka katolicka, 9 tomów wyd. przez Katol. Uniw. Lubelski w latach sześćdziesiątych/siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
   – Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, wyd. przez Księgarnię św. Wojciecha, pod redakcją jezuitów Jana Marii Szymusiaka i Stanisława Głowy w r. 1964 oraz St. Głowy i Ignacego Biedy (też jezuity) w tym samym wydawnictwie w r. 1989 (ostatnio, pod red. Ignacego Bokwy w r. 2007).
   – Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. przez Pallotinum w r. 1968 (ostatnio – w r.2002).
   – Katolicki katechizm dla dorosłych. Wyznanie wiary Kościoła, wyd. przez episkopat niemiecki w r. 1985, w Polsce – przez Księgarnię św. Wojciecha w r. 1987.
   – Podstawy sakramentologii, ks. Ignacego Różyckiego, wyd. przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie w r. 1970 z kultowym przekłamaniem Słowa Bożego ”Kto się ochrzci i uwierzy..”- Mk 16,16, na s. 182.
   – Katechizm Kościoła Katolickiego (z uwzględnieniem uwag komisji Kurii Rzymskiej dla Katechizmu Kościoła Katolickiego), wyd. w r. 1992, w Polsce wyd. przez Pallotinum w r. 1994 (ostatnio – w r.2002).
   – Historia Kościoła, napisana przez ks. prof. Bolesława Kumora, wyd. przez Katol. Uniw. Lubelski na przełomie lat osiemdziesiątych/dziewięćdziesiątych ub. wieku.
   – Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, napisana przez jezuitę Bronisława Mokrzyckiego, wyd. przez Akad. Teolg. Katolickiej (obecnie Uniw. im. St. Wyszyńskiego) w Warszawie w r. 1983 (szczegółowe przedstawienie sakramentów i liturgii z nimi związanej).
   Jeśli chodzi o ewangeliczną perspektywę – oprę się na własnych obserwacjach wspierając się  kilkoma pozycjami książkowymi, w tym książką Jamesa McCarthy’ego: The Gospel according to Rome, wydanej w r. 1995 (w Polsce wyd. w r. 2010: Ewangelia według Rzymu).

   Studiowałem teologię rzymskokatolicką jako osoba świecka, nigdy nie byłem członkiem Seminarium Duchownego (klerykiem), ani – tym bardziej – księdzem.

   Zbigniew Sobczak   Wymagania:
   I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
   II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
   Temat pracy zaliczeniowej:
   “Wymień dwa podstawowe kierunki kultu w Kościele Rzymskokatolickim, opisz krótko różne formy występujące w obu, przedstaw uzasadnienie ich praktykowania podane przez Kościół Rzymskokatolicki oraz biblijne stanowisko w tych kwestiach.” – Dwa podstawowe, najbardziej powszechnie praktykowane, kierunki kultu w KRK to kult Marii, matki Jezusa i kult ciała Jezusa tzw. „eucharystycznego” /„najświętszy” sakrament/. Pytanie jest cztero-częściowe.
   Objętość pracy ok 4-7 str.
   Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
   Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂