Księgi Mądrościowe Starego Testamentu – Dariusz Czyszczoń

wpis w: Dla zaawansowanych, Kursy | 0

Część 1

-

Część 2

Audio

Część 3

-

Ewangelia Mateusza – PWNT – Łukasz Krawczyk

Ewangelia Mateusza – Praktyczny wykład Nowego Testamentu – Łukasz Krawczyk

„(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” (Mt 7,13-14)

Są to słowa Pana Jezusa, który zachęca nas do obrania właściwej drogi w naszym życiu. Ewangelista Mateusz sporządzając swoją relację o życiu i służbie Jezusa – Mesjasza Izraela nie tylko relacjonuje nam suche fakty, ale poprzez nią stara się nam również nakreślić czym jest droga, o której mówił Pan Jezus. Apostoł Mateusz odnotował wiele scen, w których Chrystus wypowiada do różnych ludzi słowa powołania „pójdź za mną!” a droga, którą kroczy na kartach tej księgi jest jednocześnie drogą jego uczniów prowadzącą ich do prawdziwego ale i wiecznego życia.

Zachęcam zatem to odbycia z nami wspólnej podróży przez Ewangelię Mateusza, w trakcie której będziemy chcieli spojrzeć na jej treść jako uczniowie Mistrza – Jezusa i zastanowić się jak jej przesłanie powinno wpłynąć na nasze codzienne życie.

W odkryciu sensu tej księgi pomoże nam narzędzie, z którym zetknęliśmy się już wielokrotnie w ramach spotkań Szkoły Biblijnej BEREA a mianowicie Hebrajska Retoryka Biblijna. Na początku zostanie ukazana ogólna struktura całej Ewangelii Mateusza, a następnie będziemy zgłębiać w jaki sposób apostoł skomponował poszczególne części swej relacji o Jezusie skupiając się tutaj w sposób szczególny na fragmentach akcentowanych przez autora.

Serdecznie zapraszam

Łukasz Krawczyk

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

Lekcja 6

Lekcja 7

Lekcja 8

Lekcja 9

Lekcja 10

Lekcja 11

Lekcja 12

Lekcja 13

Lekcja 14

Lekcja 15

Lekcja 16

Lekcja 17

Lekcja 18

Lekcja 19

Lekcja 20

Lekcja 21

Lekcja 22

Lekcja 23

Lekcja 24

Odkryj prawdziwy pokój – Dariusz Szymkowiak

Dariusz Szymkowiak

Wielu współczesnych ludzi straciło nadzieję i poczucie sensu życia. Miotają się oni gorączkowo między kolejnymi fantazjami w poszukiwaniu pokoju, sukcesu czy zaspokojenia i niemal za każdym razem przeżywają rozczarowanie. Pieniądze, narkotyki, seks, kariera – wszystkie te i wciąż nowe bożki obiecują zaspokojenie i nawet na krótką chwilę tej obietnicy dotrzymują. Ale ostatecznie ich czciciele wciąż pozostają nienasyceni. Nasz świat jest pełen ofiar swoich własnych iluzji: ludzi, którzy próbowali już wszystkiego, ale tak naprawdę nie znaleźli niczego wartościowego; ludzi, którzy mają już „wszystko”, lecz wciąż chcą więcej; są to niespokojni i zdesperowani „poszukiwacze”.
Istnieje jednak coś takiego, jak prawdziwy pokój – pokój, którego nie mogą nas pozbawić ani codzienne troski, ani smutek, ani niedostatek; pokój, który wypełnia duszę i który trwa. Taki pokój może stać się udziałem każdego, kto tego pragnie. Niezależnie od tego, kim jesteś, jakie jest twoje pochodzenie, twoja przeszłość czy osobowość, możesz doświadczyć takiego pokoju. Odpowiedź na pytanie, jak go znaleźć jest jednoznaczna. Jest tylko jeden sposób, w jaki można dostąpić tego pokoju i trwać w nim. I ten kurs w naszym przekonaniu pomoże ci go odkryć.

Kilka słów o wykładowcy:

Brat Darek Szymkowiak jest starszym w zborze Kościoła Ewangelicznego w Bydgoszczy. Od 2011 jest misjonarzem w Lidze Biblijnej, koordynatorem regionalnym Projektu Filip oraz szkoleniowcem programu Misja_PL. Jest także zaangażowany w służbę więzienną w ramach projektu „Prawdziwa wolność”. Odwiedza więzienia oraz prowadzi korespondencyjne kursy biblijne z więźniami.


Część 1


Część 2


Część 3
Część 4


Część 5


Część 6
Część 7


Część 8
Część 9


Część 10Praktyczny Wykład Starego Testamentu – Księga Daniela


Księga Daniela budzi żywe zainteresowanie czytelników ze względu na apokaliptyczny charakter z bardzo niesamowitymi wizjami. Ponadto treść Księgi zawiera elementy eschatologiczne, a kwestia „końca świata” zawsze interesowała ludzi. Zapraszam zatem do mojej prezentacji tej Księgi. Szczególnie chciałbym pokazać  kompozycję Księgi Daniela, co pomoże lepiej uchwycić sens jej przesłania tej i zrozumieć jej główne akcenty. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć treść Księgi niejako z lotu ptaka, przez co przemówi do nas nawet przez te najtrudniejsze miejsca.
Księga ta stanowi też dla mnie świetny materiał, który ukazuje specyficzny sposób (jakże odmienny od współczesnego) komponowania tekstów. Chciałbym na przykładzie tej księgi pokazać  praktyczne zastosowanie retoryki biblijnej, którą wykładamy w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacyjnym „Berea”.
Moim założeniem wstępnym jest przekonanie, że Księga jako całość zawiera logiczny sens i nie jest tylko luźnym powiązaniem różnych wątków. Nie będę dzielił Księgi tylko na część historyczna i proroczą, bo widzę w niej też sensowne powiązanie wszystkich jej fragmentów niezależnie od tego z której części pochodzą. Księga jako całość jest niezwykle spójna i każdy jej fragment wnosi coś do rozwinięcia głównego przesłania.
Na początku pokażę ogólną strukturę całości Księgi Daniela, apotem krok po kroku będę pokazywać jak natchniony autor rozwija swój argument, zmierzając do postawienia głównych akcentów, które powinny mieć realny wpływ na nasze codzienne życie.
Serdecznie zapraszam
Krzysztof Gołębiowski

Część 1


Część 2


Część 3
 

Kompozycje czterech pierwszych rozdziałów Księgi Daniela

  


Część 4


Część 5


Część 6 

Kompozycje rozdziałów 5-7 Księgi Daniela

  


Część 7


Część 8


Część 9

 

Kompozycje rozdziałów 8-9 Księgi DanielaCzęść 10


Część 11

 

Kompozycje rozdziałów 10-12 Księgi Daniela oraz inne materiały
Wymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
Temat pracy zaliczeniowej:
Temat pracy – W oparciu materiał biblijny z kursu napisz pracę na wybrany temat:

 1. Na bazie rozdziałów 2 i 7 Księgi Daniela opisz kolejność potęg światowych; rozwiń zwłaszcza “stopy posągu” (r. 2) i “czwarte zwierzę” (r. 7).
 2. Napisz swoje rozumienie proroctwa o 70 tygodniach (Daniela 9:24-27).
 3. Rozwiń treść rozdziałów 10-12 ze szczególnym uwypukleniem głównych akcentów.

Objętość pracy ok 3-4 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂


  Hebrajska Retoryka Biblijna IV – Marek Kaczmarczyk

  Opis

  Kurs „Hebrajska retoryka biblijna 4” (dalej: HRB 4) jest kontynuacją kursu HRB 1 i HRB 2 (a także HRB 3), gdyż bazuje na ich materiale, ustaleniach oraz definicjach. HRB 1 miał charakter wprowadzający i ilustrujący specyficzne zjawiska tekstowe w skali mikro. HRB 2 podejmował temat analizy obszernych tekstów biblijnych. Jednak w trakcie HRB 2 nie mogliśmy osiągnąć celu zasadniczego, jakim jest zastosowanie zasad HRB i podejścia semantyczno-tematycznego (PS-T) w odniesieniu do całej księgi biblijnej. Cel ten realizowaliśmy w trakcie HRB 3 i będziemy kontynuować na HRB 4. W jego trakcie dokonamy analizy księgi Jonasza. W oparciu o wykonaną analizę będziemy starać się zrozumieć sposób argumentowania podjęty przez autora w księdze, a uwidoczniony w jej budowie oraz odkryć jej podstawowe przesłanie, rozpatrując je z perspektywy retoryki biblijnej.
  Kursy HRB 3 oraz HRB 4 w sensie formalnym są kontynuacją poprzednich kursów. Oznacza to, że do zarejestrowania się na którykolwiek z nich jest wymagane ukończenie kursów wcześniejszych HRB 1 i HRB 2. Jednak HRB 4 nie jest już formalną kontynuacją HRB 3, gdyż w trakcie kursu HRB 4 będziemy po prostu dyskutować inne księgi niż te, jakie będą analizowane w trakcie HRB 3.
  Kurs HRB 3 rozpoczęliśmy od zwięzłego przeglądu materiału HRB 1 i 2. Powtórzenie tego materiału ponownie na zajęciach HRB 4 jest bezcelowe. Materiał ten zostanie umieszczony jako uzupełnienie pierwszych zajęć HRB 4.
  HRB 4 kończy cykl kursu retoryki biblijnej i jest ostatnim etapem prezentacji tematu.
  Mam nadzieję, że nasze spotkania, choć będą wymagały znacznego wysiłku, przyniosą nam wiele satysfakcji i realnej pomocy w obcowaniu z tekstami Biblii. Liczę, że nie tylko zyskamy więcej zrozumienia dla narzędzi jakim są HRB i PS-T, ale też zostaniemy wzbogaceni duchowo.

  Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń z niewielkim dodatkiem wykładu. Należy podkreślić, że w przypadku HRB 4 znacznie większy nacisk będzie położony na indywidualną /grupową pracę uczestnika kursu.

  Cele

  Celem zajęć jest uwidocznienie znaczenia i użyteczności retoryki biblijnej w zadaniu docierania do przesłania księgi biblijnej. Drogą do tego celu będą ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu wskazówek dotyczących procesu badania struktury tekstu biblijnego w skali mikro i makro, zaprezentowanych w kursach HRB 1 i 2, w stosunku do wybranych ksiąg biblijnych.

  Inne informacje

  HRB 4 jest kontynuacją HRB 1 i 2, dlatego też nie może być dobrze zrozumiany i wykorzystany bez zapoznania się z tymi kursami.
  Zawartość przedmiotu HRB 4 uporządkowana została tak, że odzwierciedla porządek prac nad danym tekstem (patrz model iteracyjny analizy struktury księgi – HRB 2 wykład 2.). Dlatego kurs powinien być przeglądany w kolejności lekcji oraz w takiej kolejności może być zaliczany.

  Lekcja 1 – plik mp3

  Prezentacja – przypomnienie celów dla HRB3 i 4 (bez video)

  Lekcja 2 – plik mp3

  Prezentacje

  Lekcja 3 – plik mp3

  Prezentacje

  Lekcja 4 – plik mp3

  Prezentacja (całość)

  Lekcja 5 – plik mp3

  Lekcja 6 – plik mp3

  Lekcja 7 – plik mp3

  Lekcja 8 – plik mp3

  Lekcja 9 – plik mp3

  Lekcja 10 – plik mp3

  Lekcja 11 – plik mp3

  Lekcja 12 – plik mp3

  Lekcja 13 – plik mp3

  Lekcja 14 – plik mp3

  <

  Lekcja 15 – plik mp3

  Hebrajska Retoryka Biblijna III – Marek Kaczmarczyk

  Opis

  Kurs „Hebrajska retoryka biblijna 3” (dalej: HRB 3) jest kontynuacją kursu HRB 1 i HRB 2, bazuje na ich materiale, ustaleniach oraz definicjach. HRB 1 miał charakter wprowadzający i ilustrujący specyficzne zjawiska tekstowe w skali mikro. HRB 2 podejmował temat analizy obszernych tekstów biblijnych. Jednak w trakcie HRB 2 nie mogliśmy osiągnąć celu zasadniczego, jakim jest zastosowanie zasad HRB i podejścia semantyczno-tematycznego (PS-T) w odniesieniu do całej księgi biblijnej. Cel ten będziemy starać się osiągnąć w kursach HRB 3 i 4. W ich trakcie dokonamy analizy kilku krótkich ksiąg należących do różnych gatunków literatury biblijnej. W oparciu o wykonaną analizę będziemy starać się zrozumieć sposób argumentowania podjęty przez autora w księdze, a uwidoczniony w jej budowie oraz odkryć jej podstawowe przesłanie, rozpatrując je z perspektywy retoryki biblijnej.
  Kursy HRB 3 oraz HRB 4 w sensie formalnym są kontynuacją poprzednich kursów. Oznacza to, że do zarejestrowania się na którykolwiek z nich jest wymagane ukończenie kursów wcześniejszych HRB 1 i HRB 2. Jednak HRB 4 nie będzie już formalną kontynuacją HRB 3, gdyż w trakcie kursu HRB 4 będziemy po prostu dyskutować inne księgi niż te, jakie będą analizowane w trakcie HRB 3.
  Ponieważ zależy nam, aby wolni słuchacze również mieli pożytek z zajęć, dlatego kurs HRB 3 rozpoczniemy od zwięzłego przeglądu materiału HRB 1 i 2. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że wszyscy uczestnicy zajęć HRB 1 oraz HRB 2 będą mogli w większym stopniu i z większą świadomością zagadnienia uczestniczyć w zajęciach. Dla nich będzie to ostatni etap prezentacji tematu i jego logiczny finał.
  Mam nadzieję, że nasze spotkania, choć będą wymagały znacznego wysiłku, przyniosą nam wiele satysfakcji i realnej pomocy w obcowaniu z tekstami Biblii. Liczę, że nie tylko zyskamy więcej zrozumienia dla narzędzi jakimi są HRB i PS-T, ale też zostaniemy wzbogaceni duchowo.

  Cele

  Celem zajęć jest uwidocznienie znaczenia i użyteczności retoryki biblijnej w zadaniu docierania do przesłania księgi biblijnej. Drogą do tego celu będą ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu wskazówek dotyczących procesu badania struktury tekstu biblijnego w skali mikro i makro, zaprezentowanych w kursach HRB 1 i 2, w stosunku do wybranych ksiąg biblijnych.

  REGUŁY PRZEGLĄDANIA TREŚCI HRB 2

  HRB 3 jest kontynuacją HRB 1 i 2, dlatego też nie może być dobrze zrozumiany i wykorzystany bez zapoznania się z tymi kursami.
  Zawartość przedmiotu HRB 3 uporządkowana została tak, że odzwierciedla porządek prac nad danym tekstem (patrz model iteracyjny analizy struktury księgi – HRB 2 wykład 2.). Dlatego kurs powinien być przeglądany w kolejności lekcji oraz w takiej kolejności może być zaliczany.

  Lekcja 1 – plik mp3

  Lekcja 2 – plik mp3

  Lekcja 3 – plik mp3

  Prezentacje

   

  Lekcja 4 – plik mp3

  Lekcja 5 – plik mp3

  Lekcja 6 – plik mp3

   

  Prezentacje

  Lekcja 7 – plik mp3

  Lekcja 8 – plik mp3

  Lekcja 9 – plik mp3

  Prezentacje

  Lekcja 10 – plik mp3

  Lekcja 11 – plik mp3

  Lekcja 12 – plik mp3

  Prezentacje

  Lekcja 13 – plik mp3

  Lekcja 14 – plik mp3

  Lekcja 15 – plik mp3

  Prezentacje

  Hebrajska Retoryka Biblijna II – Marek Kaczmarczyk

  OPIS PRZEDMIOTU

  Kurs „Hebrajska retoryka biblijna 2” (dalej: HRB 2) jest kontynuacją kursu HRB 1 i bazuje na jego ustaleniach oraz definicjach. O ile HRB 1 miał charakter wprowadzający, o tyle HRB 2 podejmuje temat zasadniczy, jakim jest analiza obszernych tekstów biblijnych. Podobnie jak część pierwsza koncentruje on swoją uwagę na tym, jakie są typowe dla Biblii konstrukcje literackie tekstu oraz jak budują znaczenie poszczególnych wypowiedzi biblijnych. Będziemy zatem ponownie zapoznawać się z tym, jak bazowe struktury używali autorzy biblijni, jak je odkrywać i jak je odczytywać. Tym razem jednak kurs zajmować się będzie analizą kompozycji makrofragmentów tekstu. Mówiąc krótko: będziemy pracować na tekstach obszerniejszych i bardziej złożonych niż na HRB 1. Ze wzrostem objętości materiału dochodzą nowe trudności i wyzwania. Zadaniem kursu jest przedyskutować je oraz dostarczyć praktycznych wskazówek prowadzących do rekonstrukcji struktury obszernego tekstu. Podstawą naszej analizy będzie podejście semantyczno-tematyczne (PS-T), zaprezentowane na kursie HRB 1.
  Jestem przekonany, że nasza praca, choć będzie wymagała pewnego wysiłku, podniesie nasze kwalifikacje w obcowaniu z tak ważnymi tekstami, jakie zawiera Biblia, jak również wzbogaci nas duchowo przez docieranie do rzeczy, których nie moglibyśmy odkryć bez wiedzy jaką przynosi HRB.

  Cele

  Celem zajęć jest zarówno uwrażliwienie studentów na odbiór kompozycji tekstów biblijnych w skali makro jak i udzielenie praktycznych wskazówek pomocnych w trakcie samodzielnego studium Pisma. Kurs HRB 2 jest dedykowany uczestnikom HRB 1, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności na teksty obszerniejsze i bardziej złożone.

  REGUŁY PRZEGLĄDANIA TREŚCI HRB 2

  HRB 2 jest kontynuacją HRB 1, dlatego też nie może być dobrze zrozumiany i wykorzystany bez zapoznania się z kursem HRB 1. HRB 2 skierowany jest do tych studentów, którzy zaliczyli HRB 1 oraz pragną rozwinąć swoje umiejętności i poznanie dalszych cech retoryki hebrajskiej ułatwiające im czytanie i interpretowanie tekstów biblijnych.
  Zawartość przedmiotu HRB 2 uporządkowana została tak, że odzwierciedla pewien porządek prac nad tekstem, poza tym trudność omawianych przykładów narasta. Dlatego wskazane jest, aby kurs był przeglądany w kolejności lekcji oraz w takiej kolejności był zaliczany.

  Materiał, który będzie podlegał sprawdzeniu przez ćwiczenia zaliczające, zawarty będzie całkowicie w wykładach (wideo), prezentacjach i materiałach załączanych jako dokumenty do treści lekcji.

  Jeżeli w trakcie wykładu były rozdawanie materiały pisane do ćwiczeń lub późniejszego przemyślenia, znajdziecie je jako pliki załączone do lekcji w zakładce PLIKI.

  UWAGI dla studentek i studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach na żywo.
  Zachęcam was, abyście starali się samodzielnie wykonywać te ćwiczenia, które pojawiają się w trakcie zajęć na żywo, równolegle z klasą lub przez chwilowe zatrzymanie nagrania (klawisz pauzy „||”). Pozwoli wam to określić własny punkt widzenia i porównać z rozpoznaniem danego problemu przez innych uczestników kursu.

  Lekcja 1 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 2 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 3 – plik mp3

  Lekcja 4 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 5 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 6 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 7 – plik mp3

  Lekcja 8 – plik mp3

  Lekcja 9 – plik mp3

  Prezentacje

  Łk 15,11-32

  WERSJA 1

  A (11) Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. (13) A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. (14) A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. (16) I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał.  

  B (17) A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. (18) Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, (19) już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich.

   

  C (20) Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go.

   

  D (21) Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.

  D1 (22) Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi,

   

  C1 (23) i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, (24) Dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.

   

  B1 (25) Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce, (26) i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. (27) Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. (28) Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go.

   

  A1 (29) Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. (30) Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę. (31) Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. (32) Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.   AA1 – przeciwne postawy obu synów w stosunku do ojca, powtórzenie opisu sposobu życia młodszego syna BB1 – motyw powrotu młodszego syna do domu ojca CC1 – motyw zmiłowania się nad młodszym synem i radości z jego powrotu DD1 – przeciwne zdania: młodszy syn: nie jestem godzien być synem / ojciec: dla mnie jesteś moim synem – przywracam ci tę godność   Łk 15,11-32 WERSJA 2   A1 (11) Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność.  

  B1 (13) A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. (14) A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. (16) I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. 

   

  C1 (17) A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. (18) Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, (19) już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich.

    A2 (20) Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go.

  B2 (21) Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.

  C2 (22) Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, (23) i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, (24) dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.

    A3 (25) Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce, (26) i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. (27) Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. (28) Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go.  

  B3 (29) Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. (30) Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę.

   

  C3 (31) Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. (32) Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.

   

  A1, A2, A3 – motyw reakcji ojca na różne czyny młodszego syna B1, B2, B3 – motyw winy młodszego syna oraz odniesienia do ojca i jego majątku C1, C2, C3 – motyw przejścia ze śmierci do życia

   

  Łk 15,11-32 WERSJA 3  

  A (11) Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. (13) A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. (14) A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. (15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. (16) I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał.

  B (17) A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. (18) Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, (19) już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. (20a) Wstał i poszedł do ojca swego.

  C (20b) A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go.

  B1 (21) Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.

  A1 (22) Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, (23) i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, (24) Dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić.

   

   

  AA1 – upadek młodszego syna i jego odbudowa jako syna ojca BB1 – wyznanie grzechu i winy młodszego syna (z dala i przed ojcem) C – radość i gotowość ojca, aby przebaczyć synowi  

   

   

  A (25) Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce, (26) i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. (27) Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał.

  B (28a) Rozgniewał się więc i nie chciał wejść.

  C (28b) Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go.

  B1 (29) Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. (30) Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę.

  A1 (31) Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. (32) Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.

          AA1 – związek starszego syna z ojcem (praca na polu – słowa ojca); motyw radości z powrotu młodszego syna BB1 – rozgniewanie starszego syna – i treść tego co go oburzyło (naprawdę ma żal do ojca, że czegoś mu odmawia – grube nieporozumienie) C – ojciec zaprasza na ucztę starszego syna     Mamy zatem w pozycjach akcentowanych analogiczne gesty ojca. Ojciec dąży do pojednania synów i do tego, aby każdy sensownie i radośnie spełnił swoje synostwo.   Warto zauważyć, że w warstwie pierwszej wspólny posiłek jest przyczyną napięcia i sprzeciwu jednej strony względem drugiej, ale przede wszystkim w stosunku do Jezusa/ojca (w podobieństwie). Całkiem odmienna sytuacja jest we FARGMENCIE B, gzie posiłek jest czymś wspólnotowym. Ci którzy niczego nie zgubili cieszą się razem z tymi, którzy zgubili, a potem odnaleźli.       Na kolejnej stronie bardziej precyzyjna struktura całości Łk 15.     Łuk. 15,1-32 ELEMENT A A1 (1) A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać.

   

   

  B1 (2) Faryzeusze zaś i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi.

   

  ELEMENT B

  A1 (3) Powiedział im więc takie podobieństwo: (4a) Któż z was, gdy ma sto owiec,

  B1 (4b) a zgubi jedną z nich,

  C1 (4c) nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie?

  D1 (5) A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się, (6) i przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę!

  E1 (7) Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.

  A2 (8a) Albo, która niewiasta, mając dziesięć drachm,

  B2 (8b) gdy zgubi jedną drachmę,

  C2 (8c) nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie?

  D2 (9) A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: Weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam.

  E2 (10) Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta.

   

  ELEMENT A1

  A2 a a  aa (11) Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów.

  bb (12a) I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada.

  aa1 (12b) Wtedy ten rozdzielił im majętność.  

  b aa (13a) A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju,

  bb (13b) i tam roztrwonił swój majątek,

  cc (13c) prowadząc rozwiązłe życie.

  bb1 (14a) A gdy wydał wszystko,

  aa1 (14b) nastał wielki głód w owym kraju

    a1 aa (14c) i on zaczął cierpieć niedostatek.

  bb (15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie.

  aa1 (16) I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał.   

  b a (17) A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę.

  b (18) Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie,

  a1 (19) już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich.

   

  c a (20a) Wstał i poszedł do ojca swego.

  b (20b) A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się

  a1 (20c) i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go.

   

  b1 a (21a) Syn zaś rzekł do niego:

  b (21a) Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie,

  a1 (21c) już nie jestem godzien nazywać się synem twoim.

   

  a1 a (22) Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, (23) i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się,

  b (24a) dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.

  a1  (24b) I zaczęli się weselić.

   

   

  B2 a (25) Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce, (26) i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. (27) Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał.

  b (28a) Rozgniewał się więc i nie chciał wejść.

   

  c (28b) Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go.

   

  b1 (29) Ten zaś odrzekł ojcu: Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. (30) Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę.

  a1 a (31) Wtedy on rzekł do niego: Synu[1], ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim.

  b (32a) Należało zaś weselić się i radować,

  a1 (32b) że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się.


  [1] Dosł. „dziecko”.

  Lekcja 10 – plik mp3

  Lekcja 11 – plik mp3

  Lekcja 12 – plik mp3

  Prezentacja

  Hebrajska Retoryka Biblijna I – Marek Kaczmarczyk

  Opis

  Przedmiot „Hebrajska retoryka biblijna” (dalej: HRB) koncentruje swoją uwagę na tym, jakie są typowe dla Biblii konstrukcje literackie tekstu oraz jak budują znaczenie poszczególnych wypowiedzi biblijnych. Będziemy zatem zapoznawać się z tym, jakich struktur używali autorzy biblijni, jak je odkrywać i jak je odczytywać.

  Jestem przekonany, że nasza praca, choć będzie wymagała pewnego wysiłku, podniesie nasze kwalifikacje w obcowaniu z tak ważnymi tekstami, jakie zawiera Biblia, jak również wzbogaci nas duchowo przez docieranie do rzeczy, których znacznie trudniej byłoby odkryć bez wiedzy jaką przynosi HRB.

  Cele

  Celem zajęć jest zarówno uwrażliwienie studentów na specyficzną formę przekazu treści w Biblii jak i udzielenie praktycznych wskazówek pomocnych w trakcie samodzielnego studium Pisma.

  REGUŁY PRZEGLĄDANIA TREŚCI 

  Zawartość kursu uporządkowana została tak, że rzeczy podstawowe i fundamentalne zostały umieszczone na początku. Im dalej, tym więcej pojawia się elementów rozbudowujących nasze zagadnienie. Dlatego wskazane jest, aby kurs był przeglądany w kolejności lekcji oraz w takiej kolejności był zaliczany.

  Materiał, który będzie podlegał sprawdzeniu przez ćwiczenia zaliczające, bądź będzie dla nich podstawą, zawarty będzie całkowicie w wykładach (wideo), prezentacjach i materiałach załączanych jako dokumenty do treści lekcji.

  W celu maksymalnego wykorzystania materiałów udostępnionych do danej lekcji, sugeruję odsłuchiwanie wykładu i jednoczesne przeglądanie slajdów. Nad wieloma slajdami warto się zatrzymać nieco dłużej niż była ku temu okazja na zajęciach (niestety) Klawisz pauzy na nagraniu wideo pozwoli wam spokojnie przestudiować treści slajdu, a następnie powrócić do wykładu.

  Wykład 1

  Plik mp3

  Prezentacja

  Wykład 2

  Plik mp3

  Prezentacja

  Wykład 3

  Plik mp3

  Prezentacja

  Wykład 4 – plik mp3

  Prezentacja

  Wykład 5 – plik mp3

  Prezentacja

  Wykład 6 – plik mp3

  Lekcja 7 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 8 – plik mp3

  Lekcja 9 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 10 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 11 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 12 – plik mp3

  Prezentacja

  Lekcja 13 – plik mp3

  Prezentacja