Przegląd Starego Testamentu I – Krzysztof Gołębiowski

 

I poczynając od Mojżesza i od wszystkich proroków, zaczął tłumaczyć im wszystkie Pisma odnoszące się do Niego - Łukasza 24:27.

Pan Jezus w 'drodze do Emmaus' tłumaczył dwom uczniom "wszystkie Pisma [Starego Testamentu] odnoszące się do Niego". Było to dla tych uczniów niezwykle ekscytujące przeżycie. Wspominając je powiedzieli: "Czy nasze serce nie płonęło w nas, gdy mówił do nas w drodze i otwierał przed nami Pisma?" (Łukasza 24:32). Jest to wystarczający powód, byśmy studiowali ten obszerny fragment Bożego Słowa i w obecności naszego Pana zaznawali radości i 'płonącego serca' wynikającego z 'otwierania przed nami Pism.

W tym semestrze rozpoczniemy przegląd pierwszych sześciu Ksiąg:

  • Rodzaju
  • Wyjścia
  • Kapłańska
  • Liczb
  • Powtórzonego Prawa
  • Jozuego

Nie będzie to szczegółowe studium, lecz spojrzenie ogólne na te Księgi. Przyjrzymy się ich kompozycji, zobaczymy sedno przesłania i skupimy się na wybranych fragmentach, by wniknąć nieco głębiej w ich treść. Szczególnie podkreślimy te teksty, które odnoszą się do Pana Jezusa. Serdecznie zapraszam.
Krzysztof Gołębiowski

Listy do Tesaloniczan – PWNT – Aleksander Marekwia

Z początku, o końcu, z akcentem na teraźniejszość.

Tesaloniki - to jedna z pierwszych wspólnot, która powstała na bazie Pawłowego zwiastowania Chrystusa. Opowiadając w tym mieście w synagodze przez trzy szabaty, Paweł przekonał Żydów, „pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet” kim jest Mesjasz. Na tym nie poprzestał. Jego opowiadanie Chrystusa musiało dotykać wielu aspektów, w tym m.in. przyszłości Kościoła. To, czego nie zdążył powiedzieć, albo to, co Tesaloniczanie dość szybko zapomnieli - napisał i przypomniał w listach.

Mamy więc do czynienia w przypadku listów do Tesaloniczan z zapisem historii z początku Kościoła, odwołującym się do wydarzeń z końca Kościoła. A głównym akcentem obu tych wiadomości (listów) wydaje się być coś pozornie zwyczajnego: to, że perspektywa przyszłości powinna mieć wpływ na teraźniejszość życia. I do tego właśnie Paweł próbuje zachęcić ten młody zbór.   

 

List do Efezjan – PWNT – Marek Kaczmarczyk

… byście wiedzieli, jaka jest nadzieja powołania Jego, jakie bogactwo chwały dziedzictwa Jego (z Listu do Efezjan)

Komentatorzy rozpływają się nad głębią Listu do Efezjan. Niektórzy, a nie mało jest takich, widzą w nim szczyt teologii Pawła. Nie dziwię się tym wyrazom uznania. List do Efezjan rzeczywiście wyróżnia się pod wieloma względami. Szczególnie jeśli chodzi o wyrazistość ukazania projektu Boga, udziału i miejsca człowieka w tym projekcie, roli i zadania Kościoła – społeczności wierzących wywołanych ze świata miłością ich Wybawiciela.

Dla mnie od pewnego czasu List do Efezjan stał się bardzo osobistym tekstem Nowego Testamentu. Idąc przez życie, idąc przez nie z Bogiem, co jakiś czas stajemy w miejscu, gdy w głowie wielkimi literami wyświetla się neon: „Ale o co w tym wszystkim chodzi?!”. Jakieś wcześniejsze pomysły na aktualną rzeczywistość zblakły, nie wytrzymały próby czasu lub okazały się co najmniej niedostateczne. Tak, co pewien czas potrzebujemy jeszcze raz gruntownie odświeżyć swoje spojrzenie na całość drogi i plan, do którego zaprosił nas Jezus, Pan. Kiedy czynimy to sięgając do Słowa Bożego, czasem okazuje się, że dopiero wówczas, choć po latach, odkrywamy zupełnie nowe rzeczy, nową perspektywę całości, wyraziściej docierają do nas kluczowe kierunki i siły Bożego Panu. Tego właśnie doświadczyłem, gdy kilka lat temu spojrzałem na list Pawła do Efezjan z perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej (HRB). Tymi też rzeczami chcę się podzielić z Wami w trakcie cyklu wykładów Praktyczny Wykład Nowego Testamentu – List do Efezjan, na który serdecznie zapraszam.

Marek Kaczmarczyk

Przepraszamy za problemy techniczne, jakie pojawiły sie podczas zapisu tego wykładu.
Wyk 2 – PWNT Ef – Warstwa I i Warrstwa II cz.1_02

Pobierz PDF

Księga Psalmów – Dariusz Czyszczoń

Psalmy to zasadniczo pięć ksiąg podobnie jak Tora. Pięć ksiąg a w nich słowa wylewanej przed Bogiem duszy i prawda bez przebrania. W Psalmach autorzy wypowiedzianych słów nie wierzą w Boga, lecz wierzą Bogu – stąd płynie duchowa siła psalmów. Tam wszystko dzieje się naprawdę. Można je próbować uporządkować według twórców lub ich zasadniczej treści, zobaczyć zachwyt nad tajemnicą istnienia, doświadczeniem trudności i ciężaru życia. Próg bólu i wołanie o ratunek przybierają tam wysokie tony. Kiedy narody świata budowały wspaniałe budowle i szczycili się swoją ekspansją, rozkwitem to Izraelici wyprodukowali w tym czasie księgę Psalmów. Wykrzyczeli wszystkie swoje żale i zdobyli się na odwagę przyznania do win i ukorzyli się pod ich ciężarem.

W świetle tych pieśni duszy człowiek widzi swój ból i rozpacz tu król i oracz czują to samo. Tam nikt nie jest lepszy od drugiego. Psalmiści wiedzą, że każda wina, zranienie drugiego człowieka, godzi w samego Boga, staje się przepaścią między Bogiem a człowiekiem. Grzechu nie można pominąć milczeniem, udać, że nic się nie stało. Człowiek prosi o wybaczenie, błaga, aby wszechwładny Bóg oczyścił jego serce, natchnął jego myśli do czynienia dobra i wyeliminował zło. 150 psalmów to 150 postów, które od 3 000 lat trafiają rykoszetem do każdego z nas. I każdy jest trafiony.
Dariusz Czyszczoń

Rozważania nad fragmentami Pisma z perspektywy retoryki biblijnej – Marek Kaczmarczyk

Możliwe, że Chrześcijański Ośrodek Edukacyjny BEREA jest jedynym w Polsce miejscem, które w tak znaczącym stopniu stało się propagatorem wiedzy i umiejętności związanych z hebrajską retoryką biblijną (HRB), czyli swoistą dla tekstów Biblii konwencją komponowania tekstów. To podejście do lektury Biblii, do objaśniania jej znaczeń i interpretacji, niestety wciąż mało znane, wielokrotnie w czasie prowadzonych tu prezentacji różnych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, ujawniło swoją siłę i użyteczność. Aktualnie w ramach BEREI współpracuje zespół wykładowców, z których każdy prowadzi swoje indywidualne badania różnych ksiąg Pisma świętego. Ich wykłady sprawiają, że przynajmniej podstawowe wiadomości teoretyczne HRB są systematycznie powtarzane i przybliżane kolejnym grupom słuchaczy. Wciąż jednak odczuwamy palący brak świadomości odnośnie retoryki biblijnej wśród czytelników Biblii, zwłaszcza wśród tych, którzy pragną iść za Jezusem Chrystusem jako Panem i kochają Jego Słowo. Dlatego proponujemy kolejny cykl spotkań nad różnymi fragmentami Pisma, do których rozpoznania posłużymy się narzędziem hebrajskiej retoryki biblijnej.

Cykl proponowany w semestrze zimowo-wiosennym nie będzie miał charakteru stricte teoretycznego, nie będzie też ćwiczeniami. Skupiać się będzie raczej na problemie zawartym w danym tekście i prezentacji siły objaśniającej ten tekst, jaką ma perspektywa HRB. Dlatego jego odbiorcami mogą być i osoby już jakoś zorientowane w temacie HRB, jak i ci wszyscy, którym nie przyszło się jeszcze zetknąć z zagadnieniem retoryki biblijnej. W Starym i Nowym Testamencie nie brakuje miejsc trudnych lub dyskusyjnych, nad którymi do dzisiaj trwają spory i domysły. W niniejszym cyklu pragnę zaprosić wszystkich chętnych do pochylenia się nad tekstami o różnej trudności, ale zawsze zawierających jakiś punkt problematyczny, jakieś wyzwanie dla czytelnika i rozważyć je wspierając się rozpoznaniem kompozycji i regułami retoryki biblijnej.

Mam nadzieję, że tak jak to było do tej pory i tym razem wspólnie będziemy budować się Słowem i czerpać z niego zachętę.

Serdecznie zapraszam.
Marek Kaczmarczyk

 

Księgi Mądrościowe Starego Testamentu – Dariusz Czyszczoń

wpis w: Dla zaawansowanych, Kursy | 0

Ewangelia Mateusza – PWNT – Łukasz Krawczyk

Ewangelia Mateusza – Praktyczny wykład Nowego Testamentu – Łukasz Krawczyk

Odkryj prawdziwy pokój – Dariusz Szymkowiak

Dariusz Szymkowiak

Wielu współczesnych ludzi straciło nadzieję i poczucie sensu życia. Miotają się oni gorączkowo między kolejnymi fantazjami w poszukiwaniu pokoju, sukcesu czy zaspokojenia i niemal za każdym razem przeżywają rozczarowanie. Pieniądze, narkotyki, seks, kariera – wszystkie te i wciąż nowe bożki obiecują zaspokojenie i nawet na krótką chwilę tej obietnicy dotrzymują. Ale ostatecznie ich czciciele wciąż pozostają nienasyceni. Nasz świat jest pełen ofiar swoich własnych iluzji: ludzi, którzy próbowali już wszystkiego, ale tak naprawdę nie znaleźli niczego wartościowego; ludzi, którzy mają już „wszystko”, lecz wciąż chcą więcej; są to niespokojni i zdesperowani „poszukiwacze”.
Istnieje jednak coś takiego, jak prawdziwy pokój – pokój, którego nie mogą nas pozbawić ani codzienne troski, ani smutek, ani niedostatek; pokój, który wypełnia duszę i który trwa. Taki pokój może stać się udziałem każdego, kto tego pragnie. Niezależnie od tego, kim jesteś, jakie jest twoje pochodzenie, twoja przeszłość czy osobowość, możesz doświadczyć takiego pokoju. Odpowiedź na pytanie, jak go znaleźć jest jednoznaczna. Jest tylko jeden sposób, w jaki można dostąpić tego pokoju i trwać w nim. I ten kurs w naszym przekonaniu pomoże ci go odkryć.

Kilka słów o wykładowcy:

Brat Darek Szymkowiak jest starszym w zborze Kościoła Ewangelicznego w Bydgoszczy. Od 2011 jest misjonarzem w Lidze Biblijnej, koordynatorem regionalnym Projektu Filip oraz szkoleniowcem programu Misja_PL. Jest także zaangażowany w służbę więzienną w ramach projektu „Prawdziwa wolność”. Odwiedza więzienia oraz prowadzi korespondencyjne kursy biblijne z więźniami.


Część 1


Część 2


Część 3
Część 4


Część 5


Część 6
Część 7


Część 8
Część 9


Część 10Praktyczny Wykład Starego Testamentu – Księga Daniela


Księga Daniela budzi żywe zainteresowanie czytelników ze względu na apokaliptyczny charakter z bardzo niesamowitymi wizjami. Ponadto treść Księgi zawiera elementy eschatologiczne, a kwestia „końca świata” zawsze interesowała ludzi. Zapraszam zatem do mojej prezentacji tej Księgi. Szczególnie chciałbym pokazać  kompozycję Księgi Daniela, co pomoże lepiej uchwycić sens jej przesłania tej i zrozumieć jej główne akcenty. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć treść Księgi niejako z lotu ptaka, przez co przemówi do nas nawet przez te najtrudniejsze miejsca.
Księga ta stanowi też dla mnie świetny materiał, który ukazuje specyficzny sposób (jakże odmienny od współczesnego) komponowania tekstów. Chciałbym na przykładzie tej księgi pokazać  praktyczne zastosowanie retoryki biblijnej, którą wykładamy w Chrześcijańskim Ośrodku Edukacyjnym „Berea”.
Moim założeniem wstępnym jest przekonanie, że Księga jako całość zawiera logiczny sens i nie jest tylko luźnym powiązaniem różnych wątków. Nie będę dzielił Księgi tylko na część historyczna i proroczą, bo widzę w niej też sensowne powiązanie wszystkich jej fragmentów niezależnie od tego z której części pochodzą. Księga jako całość jest niezwykle spójna i każdy jej fragment wnosi coś do rozwinięcia głównego przesłania.
Na początku pokażę ogólną strukturę całości Księgi Daniela, apotem krok po kroku będę pokazywać jak natchniony autor rozwija swój argument, zmierzając do postawienia głównych akcentów, które powinny mieć realny wpływ na nasze codzienne życie.
Serdecznie zapraszam
Krzysztof Gołębiowski

Część 1


Część 2


Część 3
 

Kompozycje czterech pierwszych rozdziałów Księgi Daniela

  


Część 4


Część 5


Część 6 

Kompozycje rozdziałów 5-7 Księgi Daniela

  


Część 7


Część 8


Część 9

 

Kompozycje rozdziałów 8-9 Księgi DanielaCzęść 10


Część 11

 

Kompozycje rozdziałów 10-12 Księgi Daniela oraz inne materiały
Wymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
Temat pracy zaliczeniowej:
Temat pracy – W oparciu materiał biblijny z kursu napisz pracę na wybrany temat:

  1. Na bazie rozdziałów 2 i 7 Księgi Daniela opisz kolejność potęg światowych; rozwiń zwłaszcza “stopy posągu” (r. 2) i “czwarte zwierzę” (r. 7).
  2. Napisz swoje rozumienie proroctwa o 70 tygodniach (Daniela 9:24-27).
  3. Rozwiń treść rozdziałów 10-12 ze szczególnym uwypukleniem głównych akcentów.

Objętość pracy ok 3-4 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂