Richard O’Connell – Historia Anabaptystów

Richard O’Connell – Historia Anabaptystów

Richard O’Connell – Zasady interpretacji Biblii I

Richard O'Connell - Zasady interpretacji Biblii I

Tożsamość ucznia Jezusa – Krzysztof Gołębiowski

wpis w: Dla początkujących, Kursy | 0


Podczas wykładów zdefiniuję, czym jest tożsamość, kim jest uczeń Chrystusa oraz jaka jest relacja pomiędzy nowym narodzeniem a drogą ucznia Pana. Pokażę też, jak “nowa tożsamość” w Chrystusie wpływa na aktualne życie, cele, ideały czy wartości jakimi się kierujemy na co dzień. W ciągu całego kursu spróbujemy znaleźć biblijną odpowiedź na fundamentalne pytania:
– Skąd się tu wzięliśmy?
– Po co tu jesteśmy?
– Dokąd zmierzamy?
Przedstawię też przesłanie z Księgi Rodzaju, rozdziały 1-3, Prolog Jana i 3 rozdziału Jana, 1 Koryntian 12, List do Hebrajczyków 3-5 i wiele innych. Omówię rolę Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego dla naszej tożsamości. Wnikniemy w wartość Biblii, jako naszego drogowskazu i źródła objawienia Boga, Jego drogi oraz omówimy praktyczne sposoby jej studiowania. Przybliżę istotę Kościoła i roli ucznia Chrystusa dla budowania Jego ciała. Na koniec przeanalizujemy cel naszej pielgrzymki do Domu Ojca.
Serdecznie zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wykładów w nadziei, że ugruntują Twoje powołanie i tożsamość w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
Krzysztof Gołębiowski

    


Wymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
Temat pracy zaliczeniowej:
“Skąd się tu wzięliśmy? Po co tu jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” – W oparciu o materiał biblijny z kursu odpowiedz na te trzy fundamentalne pytania.
Objętość pracy ok 3-4 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymasz certyfikat ukończenia kursu 🙂   

  Podstawy archeologii biblijnej – Jeremiasz Wiśniewski

  Tematy wykładów

  Wykład 1 – wprowadzenie- na tym wykładzie przedstawię jak pracuje archeolog, na jakiej podstawie wyciąga wnioski, jak wyglądają badania w terenie, co archeolog może, a czego nie może. Chciałbym, żeby słuchacze mieli dobrą podstawę teoretyczną przed kolejnymi wykładami, jak również pojęcie przy ewentualnych dalszych własnych dociekaniach w tematyce archeologicznej. Oprócz tego przedstawię krótko historię badań archeologicznych w Palestynie i innych stanowiskach związanych z Biblią.
  Wykład 2 – archeologia ksiąg Mojżeszowych oraz okresu przed powstaniem monarchii izraelskiej. Zaprezentuję co wiadomo na temat okresu w którym żył Abraham, jakie są przesłanki archeologiczne i źródłowe na temat Exodusu, zagadnienie steli Merenptaha (pierwszej wzmianki pozabiblijnej o Izraelu w Palestynie) oraz archeologiczne źródła wskazujące na obecność Izraelitów w Palestynie przed powstaniem państwa.
  Wykład 3 i 4 – archeologia monarchii judzko-izraelskiej oraz podzielonego królestwa. Nie ukrywam, że na ten temat posiadam największą wiedzę oraz ilość artykułów naukowych, więc będę mógł przedstawić dokładniej różne zagadnienia. W ramach wykładów 3 i 4 przedstawię co wiemy na temat panowania Dawida i Salomona oraz znaleziska archeologiczne związane z królestwami Judy i Izraela po podziale. Przedstawię między innymi stele opisujące te same wydarzenia co Biblia (np. stela Meszy, stela z tel Dan, stela z Kurkh, Czarny Obelisk Salmanassara III, Pryzm Sancheryba), czy tez znaleziska z miast opisywanych przez Biblię, np. z Samarii, Jezreel, Hazor, Gezer, Megiddo. Moja praca magisterska dotyczy królestwa północnego więc mam na ten temat szersze pojęcie niż na temat Judy, będę więc mógł zapoznać słuchaczy również z licznymi szczegółami, które często pokazują jak dokładnym źródłem jest Biblia. Wykopaliska Samarii pokazały np., że rzeczywiście przed powstaniem miasta była tam posiadłość rolnicza, identyfikowana z posiadłością Szemera. Zaprezentuje także stanowisko w Lachisz, gdzie bardzo wyraźne są zniszczenia po ataku Asyrii oraz po późniejszym ataku Babilonu.
  Wykład 5 – archeologia nowego testamentu- zbiór znalezisk związanych z historia przekazywaną w Nowym testamencie. Np. tablica ufundowana przez Piłata czy znaleziska potwierdzające dokładność Dziejów Apostolskich.
  Mam nadzieję, że Bóg pobłogosławi te wykłady tak, że przekażę wiedzę służącą zbudowaniu kościoła i umocnieniu wiary w prawdziwość przekazu biblijnego.


      Wymagania:
  I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
  II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
  Temat pracy zaliczeniowej:
  “Wymień co najmniej pięć fragmentów Biblii, które były omawiane podczas wykładów” – opisz jak archeologia pomaga w lepszym rozumieniu tych tekstów.
  Objętość pracy ok 3-4 str.
  Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
  Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂    

   Ewangelia Łukasza cz. 2 – PWNT – Marek Kaczmarczyk   Witam serdecznie na kursie kontynuującym rozważania nad Ew. Łukasza.
   „Praktyczny wykład …”, to cykl kursów, który już od kilku lat jest obecny w Szkole Biblijnej BEREA i wciąż jest poszerzany. Wspólnym mianownikiem wszystkich kursów tego cyklu jest szczególna ekspozycja praktycznych aspektów omawianych ksiąg. „PWNT – Ewangelia według Łukasza – cz. II” jest kontynuacją kurs „PWNT – Ewangelia według Łukasza – cz. I”. Kurs koncentruje swoją uwagę na trzeciej Ewangelii.
   Materiał cz. II obejmuje zakres Ewangelii Łukasza od 10,21-24,53.
   Prezentacja materiału będzie prowadzona z perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej (HRB) w podejściu semantyczno-tematycznym (PS-T).
   Celem podstawowym kursu „PWNT – Ewangelia według Łukasza” jest przegląd materiału Ewangelii Łukasza z takiej perspektywy i w taki sposób, aby wyeksponować zawarte w niej elementy praktyczne. Będziemy zainteresowani stykiem Słowa z naszym życiem.
   Cele drugorzędne zajęć to uwrażliwienie studentów na odbiór treści tekstu poprzez jego kompozycję oraz zapoznanie z regułami odczytywania kompozycji tekstu określonymi przez PS-T.

   Literatura
   W przypadku niniejszego kursu trudno o ściśle adekwatną literaturę (nie jest on oparty na materiałach opublikowanych). Dlatego ograniczę swoje sugestie do pewnego minimum pozycji, które choć odnoszą się do tekstu Ewangelii według Łukasza z różnych perspektyw, ale w odniesieniu do poszczególnych fragmentów mogą okazać się interesujące i poszerzające spojrzenie w stosunku do tego, o czym będzie mowa w czasie wykładów. Pozycje podałem w porządku alfabetycznym. Szczególnie polecam Komentarze F. Mickiewicza i D. Goodinga.
   Barclay W., Ewangelia św. Łukasza, Słowo Prawdy, Warszawa 1984.
   Gooding D., Według Łukasza. Nowe spojrzenie na trzecią Ewangelię, Wydawnictwo Ewangeliczne,1992.
   Harris Robert J., Ewangelia według świętego Łukasza, w: Katolicki Komentarz Biblijny, Vocatio, 2001.
   Kelner Craig S., Historyczno-kulturowy komentarz do Nowego Testamentu, Vocatio, Warszawa 2000.
   Meynet R., Czytaliście św. Łukasza? Przewodnik, który prowadzi do Spotkania, WAM, 1998.
   Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza rozdziały 1-11. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz., Nowy Komentarz Biblijny. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, 2011.   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [266.71 KB]   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [258.57 KB]   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [314.45 KB]   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [314.45 KB]   Loader Loading...
   EAD Logo Taking too long?

   Reload Reload document
   | Open Open in new tab

   Download [264.05 KB]


   Wymagania:
   I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
   II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
   Temat pracy zaliczeniowej:
   Spośród fragmentów (w skali mikro lub makro), które zostały przedstawione w trakcie kursu, wybierz taki jeden, góra dwa, który aktualnie, w sferze praktycznej, wybrzmiał dla ciebie najmocniej. Przedstaw jak go rozumiałeś do tej pory, a jak go rozumiesz teraz (jakie są tego dla ciebie nowe konsekwencje). Zaznacz jak najwyraźniej to, co uległo zmianie.
   Objętość pracy ok. 5 str.
   Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
   Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂


    Ewangelia Łukasza cz. 1 – PWNT – Marek Kaczmarczyk    Witam serdecznie na kursie kontynuującym rozważania nad Ew. Łukasza.
    „Praktyczny wykład …”, to cykl kursów, który już od kilku lat jest obecny w Szkole Biblijnej BEREA i wciąż jest poszerzany. Wspólnym mianownikiem wszystkich kursów tego cyklu jest szczególna ekspozycja praktycznych aspektów omawianych ksiąg. Kurs koncentruje swoją uwagę na trzeciej Ewangelii.
    Materiał cz. I obejmuje zakres Ewangelii Łukasza od 1,1-10,20.
    Prezentacja materiału będzie prowadzona z perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej (HRB) w podejściu semantyczno-tematycznym (PS-T).
    Celem podstawowym kursu „PWNT – Ewangelia według Łukasza” jest przegląd materiału Ewangelii Łukasza z takiej perspektywy i w taki sposób, aby wyeksponować zawarte w niej elementy praktyczne. Będziemy zainteresowani stykiem Słowa z naszym życiem.
    Cele drugorzędne zajęć to uwrażliwienie studentów na odbiór treści tekstu poprzez jego kompozycję oraz zapoznanie z regułami odczytywania kompozycji tekstu określonymi przez PS-T.

    Literatura
    W przypadku niniejszego kursu trudno o ściśle adekwatną literaturę (nie jest on oparty na materiałach opublikowanych). Dlatego ograniczę swoje sugestie do pewnego minimum pozycji, które choć odnoszą się do tekstu Ewangelii według Łukasza z różnych perspektyw, ale w odniesieniu do poszczególnych fragmentów mogą okazać się interesujące i poszerzające spojrzenie w stosunku do tego, o czym będzie mowa w czasie wykładów. Pozycje podałem w porządku alfabetycznym. Szczególnie polecam Komentarze F. Mickiewicza i D. Goodinga.
    Barclay W., Ewangelia św. Łukasza, Słowo Prawdy, Warszawa 1984.
    Gooding D., Według Łukasza. Nowe spojrzenie na trzecią Ewangelię, Wydawnictwo Ewangeliczne,1992.
    Harris Robert J., Ewangelia według świętego Łukasza, w: Katolicki Komentarz Biblijny, Vocatio, 2001.
    Kelner Craig S., Historyczno-kulturowy komentarz do Nowego Testamentu, Vocatio, Warszawa 2000.
    Meynet R., Czytaliście św. Łukasza? Przewodnik, który prowadzi do Spotkania, WAM, 1998.
    Mickiewicz F., Ewangelia według św. Łukasza rozdziały 1-11. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz., Nowy Komentarz Biblijny. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, 2011.    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    Download [452.00 KB]    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    Download [363.62 KB]    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    Download [259.15 KB]    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    Download [276.50 KB]    Loader Loading...
    EAD Logo Taking too long?

    Reload Reload document
    | Open Open in new tab

    Download [285.33 KB]    Wymagania:
    I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
    II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
    Temat pracy zaliczeniowej:
    Spośród fragmentów (w skali mikro lub makro), które zostały przedstawione w trakcie kursu, wybierz taki jeden, góra dwa, który aktualnie, w sferze praktycznej, wybrzmiał dla ciebie najmocniej. Przedstaw jak go rozumiałeś do tej pory, a jak go rozumiesz teraz (jakie są tego dla ciebie nowe konsekwencje). Zaznacz jak najwyraźniej to, co uległo zmianie.
    Objętość pracy ok. 5 str.
    Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
    Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂