Misję Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego “Berea” realizujemy w ramach czterech projektów chrześcijańskiej edukacji, przez które pragniemy służyć Oblubienicy Pańskiej:

  • Kursy Biblijne z serii “Odkrycia” we współpracy i w oparciu o materiały Ligi Biblijnej w Polsce przeznaczone są do Ewangelizacji i uczniostwa, dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę lub potrzebują uporządkować swoje zrozumienie podstawowego przesłania Ewangelii naszego Pana.
  • Szkoła Biblijna dla chrześcijan, którzy pragną się ugruntować w podstawach poselstwa Boga do człowieka, by stale mogli doznawać mocy Bożego Słowa koniecznej do przemiany w codziennym pielgrzymowaniu, a także w dziele ewangelizacji i duchowej walce.
  • Studium Retoryki Biblijnej dla tych, którzy “mają władze poznawcze wyćwiczone” i pragną wnikać w głębie Bożego Słowa i być wyposażeni do służby Pańskiej dzięki pojmowaniu głębi przesłania Bożego Słowa.
  • Serwis apologetyczny “Berejczycy” przeznaczony do obrony chrześcijańskiej wolności przed różnymi formami duchowego zniewolenia obecnego w dzisiejszym świecie.

Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady regularnie odbywające się w naszej placówce w Świętochłowicach przy. ul Wyzwolenia 8, oraz do internetowych platform e-lerning’owych. Więcej informacji…

Migawki z wykładów

Przybytek i biblijne święta – zapowiedź zbawienia w Chrystusie


Praktyczny wykład Nowego Testamentu – List do Rzymian I

Pierwszy semestr

I. 10:00-13:00: Praktyczny wykład Nowego Testamentu: List do Rzymian I – Marek Kaczmarczyk (zob. zaproszenie od wykładowcy)

II. 14:00-17:00:  Biblijne święta i Przybytek – zapowiedź zbawienia w Chrystusie– Rudolf Szczypka

Terminy:
23 września 2017
21 października 2017
18 listopada 2017
9 grudnia 2017
13 stycznia 2018

Drugi semestr

I. 10:00-13:00: Praktyczny wykład Nowego Testamentu: List do Rzymian II – Marek Kaczmarczyk

II. 14:00-17:00: Od scholastycznej logiki do projektu reformy Kościoła. Kształtowanie się wczesnej protestanckiej, prereformacyjnej teologii Jana Wiklifa na przykładzie wybranych tekstów. – Janusz Kucharczyk (zob. plan wykładów)

Terminy:
17 lutego 2018
17 marca 2018
14 kwietnia 2018
12 maja 2018
9 czerwca 2018

elear3

Kursy Biblijne z serii “Odkrycia”

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). Zapraszamy, byś przekonał się o prawdziwości tych słów przez odkrywanie skarbów w ewangelicznym przesłaniu napisanym z Bożego natchnienia przez apostoła Jana. Celem jest odkrycie w Panu Jezusie życia, które nigdy się nie kończy.

Kursy, jakie proponujemy, przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować posiadaną wiedzę z Bożego Słowa. Chcemy szczególnie pomóc tym, którzy w zamęcie obecnym wokół nas pragną oprzeć się na pewnym fundamencie i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens życiu. Jeżeli należysz do takich osób, to zachęcamy do zarejestrowania się i rozpoczęcia tej fascynującej podróży. 

STRONA ODKRYCIA.ORG.PL

 

 

forkon3