Misję Chrześcijańskiego Ośrodka Edukacyjnego „Berea” realizujemy w ramach czterech projektów chrześcijańskiej edukacji, przez które pragniemy służyć Oblubienicy Pańskiej:

  • Kursy Biblijne z serii „Odkrycia” we współpracy i w oparciu o materiały Ligi Biblijnej w Polsce przeznaczone są do Ewangelizacji i uczniostwa, dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę lub potrzebują uporządkować swoje zrozumienie podstawowego przesłania Ewangelii naszego Pana.
  • Szkoła Biblijna dla chrześcijan, którzy pragną się ugruntować w podstawach poselstwa Boga do człowieka, by stale mogli doznawać mocy Bożego Słowa koniecznej do przemiany w codziennym pielgrzymowaniu, a także w dziele ewangelizacji i duchowej walce.
  • Studium Retoryki Biblijnej dla tych, którzy „mają władze poznawcze wyćwiczone” i pragną wnikać w głębie Bożego Słowa i być wyposażeni do służby Pańskiej dzięki pojmowaniu głębi przesłania Bożego Słowa.
  • Serwis apologetyczny „Berejczycy” przeznaczony do obrony chrześcijańskiej wolności przed różnymi formami duchowego zniewolenia obecnego w dzisiejszym świecie.

Serdecznie zapraszamy na nasze wykłady regularnie odbywające się w naszej placówce w Świętochłowicach przy. ul Wyzwolenia 8, oraz do internetowych platform e-lerning’owych. Więcej informacji…

Migawki z wykładów

Podstawy archeologii biblijnej


Tożsamość ucznia Jezusa

Pierwszy semestr

I. 10:00-13:00: Odkryj życie, które nigdy się nie kończy – Adam Małkiewicz, Krzysztof Gołębiowski

II. 14:00-17:00:  Starożytne przekłady Starego Testamentu – Dariusz Czyszczoń

Terminy:
24 września 2016
29 października 2016
19 listopada 2016
10 grudnia 2016
14 stycznia 2017

Drugi semestr

I. 10:00-13:00: Tożsamość ucznia Chrystusa – Krzysztof Gołębiowski

II. 14:00-17:00: Podstawy archeologii biblijnej – Jeremiasz Wiśniewski (tematyka wykładów)

Terminy:
11 luty 2017
18 marzec 2017
15 kwiecień 2017
20 maj 2017
10 czerwiec 2017

forkon3

elear3

Nowości w serwisie